«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite : Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021124
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-449184
Tarjoukset 09.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Hankintatoimisto
Mariankatu 16-20
67100
Kokkola

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0216462-3
Postiosoite:Mariankatu 16-20
Postinumero:67100
Postitoimipaikka:Kokkola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintatoimisto
Sähköpostiosoite:hankinnat@soite.fi
NUTS-koodi:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.soite.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.soite.fi/sivu/yksityisille_palvelun_tuottajille

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Soite kuntayhtymä pyytä tarjoustanne mielenterveyskuntoutujien tukipalveluiden järjestämisestä 1.1.2019 - 31.12.2019 väiselle ajalle, optio 1.1.2021-31.12.2022

Kts. lisää tarjouspyynnöstä. Tarjouspyyntö pyydetään hankintayksiköstä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Päivätoiminta
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

1.Päivätoiminnalla tarkoitetaan kodin ulkopuolella järjestettyä toimintaa, jolla tuetaan kuntoutumista psyykkisestä sairaudesta, kotoa ulospäin suuntautumista, sosiaalista kanssakäymistä ja parannetaan asiakkaan elämänlaatua tarjoamalla mielekästä sisältöä arkeen. Päivätoiminnan tavoitteena on kuntoutumisen tukeminen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Sisältö suunnitellaan avohoidossa kuntoutujien palvelutarpeen arviointiin perustuen. Toiminta järjestetään ryhmissä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Työtoiminta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

2.Työtoiminnalla tarkoitetaan palveluntuottajan toimesta järjestettyä työtä. Työn sisältö ja työpäivien pituus on suunniteltu yksilöllisesti, kuntoutujan voimavarat, vahvuudet, kuntoutumisen tarpeet ja toiveet huomioiden. Työtoiminta muodostaa ensimmäisen vaiheen henkilöille, joiden pitkän aikavälin tavoitteena on päästä työelämään. Työtoiminnasta voi ohjautua avotyötoimintaan ja siitä avoimille työmarkkinoille.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Avotyötoiminta
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

3.Avotyötoiminnalla tarkoitetaan tuettua työskentelyä tavallisissa työpaikoissa. Työn sisältö ja työpäivien pituus on suunniteltu yksilöllisesti, kuntoutujan voimavarat, vahvuudet, kuntoutumisen tarpeet ja toiveet huomioiden. henkilökohtainen ohjaaja Kyse on palvelukokonaisuudesta, joka käynnistyy avotyötoiminnan arviointi- ja valmennusjaksolla. Avotyö-toimintaan siirtymävaiheessa ja avotyötoiminnan aikana kuntoutujalla on, joka huolehtii käytännön asioista ja on säännöllisesti yhteydessä avotyöjakson ajan. Avotyöstä tehdään sopimus, jossa määritellään työn sisältö, paikka ja työaika. Kuntoutuja saa työpäivistä avotyöpalkkion. Avotyöstä voi ohjautua avoimille työmarkkinoille.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kotikuntoutus
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

4.Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kuntouttavaa toimintaa, joilla ylläpidetään ja edistetään asiakkaan arjen toimintakykyä, asioiden hoitoa, tuetaan omassa kodissa asumista ja kodista ulospäin suuntautumista. Kotikuntoutus toteutuu tapaamisissa asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä. Kotikuntoutuksen sisältö sovitaan yksilöllisesti, se on tavoitteellista ja sisältyy asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan. Jaksot ovat määrämittaisia

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Päiväasiakkuus
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

5.Päiväasiakkuudella asumisyksikössä tarkoitetaan asiakkaan tavoitteellista osallistumista asumisyksikön päivittäiseen toimintaan. Tällä pyritään tukemaan omassa asunnossa asumista, ylläpitämällä ja edistämällä arjen toimintakykyä. Päiväasiakkuus voi myös olla jatkoa asumisyksikössä asumiselle siirryttäessä omaan kotiin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Neuropsykiatrinen valmennus
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kokkolan seutu (S162)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

6.Neuropsykiatrisella valmennuksella tarkoitetaan ohjauksellista ja tavoitteellista kuntoutusta, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena on kullekin asiakkaalle vaikeuksia tuottava elämän osa-alue, arjen- ja elämänhallinta, itsenäistyminen, itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistaminen, opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan liittyvät asiat. Valmennuksen sisältö sovitaan yksilöllisesti, se on tavoitteellista ja sisältyy asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan. Toteutuu tapaamisissa asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä. Valmennusta antaa neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen käynyt ammattihenkilö. Jaksot ovat määrämittaisia ja niiden pituudesta sovitaan yhdessä asiakkaan, avohoidon ja valmentajan kanssa. Valmentaja toimittaa kirjallisen yhteenvedon jaksosta liitettäväksi asiakkaan hoitokertomukseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin