«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Metsähallitus : Retkikartta.fi-karttapalvelun toteutus ja käyttöpalvelu

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021122
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445819
Tarjoukset 15.11.2018 klo 08.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=204611&tpk=caa3edfa-4202-444e-9d19-437db4ef9a17

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsähallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116726-7
Postiosoite:PL 94
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tapani Mikkola
Puhelin:+358 206394275
Sähköpostiosoite:tapani.mikkola@metsa.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=204611&tpk=caa3edfa-4202-444e-9d19-437db4ef9a17
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puunkorjuu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Retkikartta.fi-karttapalvelun toteutus ja käyttöpalvelu
Viitenumero:
MH 4862/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Metsähallituksen tarkoituksena on hankkia Internet-karttapalvelun kehitystyö ja sen tuloksena syntyvän karttapalvelun käyttöpalvelu. Nykyisin käytössä oleva Retkikartta.fi-karttapalvelu uudistetaan kokonaan tässä hankkeessa (uudelleen hankinta). Hankinta koostuu kahdesta osasta, karttapalvelun toteutuksesta ja käyttöpalvelusta. Ensimmäinen osa on projekti, jossa toimittajalta hankintaan mm. karttapalvelun määrittelyyn, kehittämiseen, toteuttamiseen ja käyttöönottoon kuuluvat palvelut. Karttapalvelu toteutetaan toimittajan ylläpitämään ympäristöön. Kehitystyö tehdään ketterää ohjelmistokehitysmenetelmää käyttäen siten, että karttapalvelu täyttää vähintään tämän tarjouspyynnön liitteessä olevassa vaatimusmäärittelyssä kuvatut ehdottomat vaatimukset. Toinen osa on karttapalvelun käyttö-, ylläpito ja aineistopalvelu, jota tuotetaan jatkuvana palveluna toimittajan paikkatietopalvelimelta osaksi Metsähallituksen loppukäyttäjilleen tuottamia palveluita.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Retkikartta.fi on alun perin vuonna 2007 julkaistu Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen tarjoama internet-karttapalvelu, joka uudistetaan kokonaan tässä hankkeessa (uudelleen hankinta). Karttapalvelu näyttää Metsähallituksen ja muutamien ulkopuolisten tiedontuottajien paikkatietoa maastokartan ja muiden taustakarttojen sekä ilmakuvien päällä. Retkikartta näyttää Metsähallituksen paikkatietoja, jotka poimitaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmästä. Näitä aineistoja ovat esim. suojelualueet ja retkeilykohteet, retkeilyn palveluvarustus ja retkeilyreitit sekä kalastus- ja metsästyskohteet. Ulkopuolista aineistoista merkittävin on kuntien tarjoamat retkeilyn palvelujen tiedot. Nämä ovat peräisin ns. Lipas-liikuntatietopankista. Retkikartalla on pääasiassa kaksi Metsähallituksen sisäistä hyödyntäjää: Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen vastuualueet. Luontopalvelujen hoidossa olevat kansallispuistot, muut luonnonsuojelualueet ja retkeilykohteet kävijän palveluineen näytetään Retkikartassa. Retkikartta on myös liitetty osaksi näitä kohteita esille tuovaa Luontoon.fi-verkkopalvelua: yksittäisten retkikohteiden sivuilla on Retkikarttaan pohjautuva upotuskarttaversio osana sivuston sivusisältöä. Lisäksi kohteiden sivuilta on runsaasti linkkejä Retkikarttaan. Myös Metsähallituksen Eräpalvelut-vastuualueen tarjoamat metsästys- ja kalastuskohteet näytetään niin ikään Retkikartassa. Retkikartta-karttapalvelu on myös osa näitä kohteita esille tuovaa Eräluvat.fi-verkkopalvelua: Retkikarttaan pohjautuva upotuskarttaversio on upotettu osaksi Eräluvat.fi-verkkopalvelua tarjoten eri kohteiden tarkastelunäkymiä. Upotuskarttaversiota hyödynnetään myös osana yksittäisiä metsästys- ja kalastuskohteiden kohdesivuja näyttäen yksittäisen kohteen karttanäkymiä. Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen lisäksi Retkikarttaa hyödyntää Metsähallituksen Metsätalous Oy, jonka monikäyttömetsät ja erilaiset ns. alue-ekologiset ja rajoitetun toiminnan kohteet näytetään karttapalvelussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:58 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Käyttöpalvelu- ja ylläpitosopimus astuu voimaan kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen mutta sitä sovelletaan vasta kun Karttapalvelu on otettu tuotantokäyttöön. Sopimus on voimassa neljä (4) vuotta ja jatkuu sen jälkeen automaattisesti vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimuksen osapuoli irtisano sitä sopimuksen irtisanomisehtojen mukaisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.11.2018 08:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.11.2018 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin