«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Kudosprosessori

10.10.2018 13:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021104
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Y-tunnus 2229500-6
Yhteyshenkilö Henri Tenhunen
Postiosoite PL 30
Postinumero 00271
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295246000
Sähköpostiosoite henri.tenhunen@thl.fi
Faksi +358295246111
Internet-osoite (URL) http://www.thl.fi/
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kudosprosessori
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
THL/857/2.02.01/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on uusi kudosprosessori oikeuslääkinnän histologian laboratorioihin Helsinkiin ja Turkuun. Molemmissa toimipisteissä laitteet ovat jo ylittäneet valmistajan antaman 10 vuoden käyttöiän, ja sekä Helsingissä että Turussa käytössä olevissa vanhoissa kudosprosessoreissa on ollut kuluneen vuoden aikana vakavia käyttöhäiriöitä, mitkä vaarantavat uniikkien näytteiden käsittelyn. Hankinnan kohteeksi on valittu nykyisin Helsingin toimipisteessä käytössä olevan Sakura Tissue-Tek VIP 5:n tilalle sen uudempi malli VIP 6 A1.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Diagnostiikkalaitteet. (33124100-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)
Sopimuksen kokonaisarvo
98000.00 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Algol Diagnostics Oy
Y-tunnus 2031641-6
Postiosoite PL 13
Postinumero 02611
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Sähköpostiosoite orders@algoldiagnostics.fi
Puhelin +358 950991
Internet-osoite (URL) https://www.algoldiagnostics.fi/etusivu

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Laite on yhteensopiva näytteiden jatkokäsittelyssä käytettävän valukeskuksen kanssa, jolloin oheishankintoja laitetta vaihtaessa ei tarvitse tehdä. Samoin nykyisen laitteen kalliit oheistarvikkeet (mm. näytekorit) sopivat VIP 6 A1 malliin, ja niitä voidaan täten käyttää tarvittaessa uuden laitteen varaosina. Eri valmistajan laite vaikeuttaa näytteen läpivientiprosessia, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja mahdollisesti tarpeita uusille merkittäville hankinnoille. Markkinakartoituksessa on myös tullut ilmi, että muiden toimittajien laitteet eivät mahdu histologian laboratoriossa laitteelle varattuun tilaan. Näytteiden laadun pysyvä korkea taso on äärimmäisen tärkeää laissa kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973, 1065/2009) annetun tehtävän toteuttamikseksi. Saman valmistajan laitteissa ohjelman validointia ei tarvitse tehdä uudelleen saman käyttöjärjestelmän johdosta. Tämä takaa, että oikeuslääkäreiltä saadun asikaspalautteen perusteella todettu näytteiden korkeatasoinen laatu sekä Kiwa Inspectan sertifiointiin (ISO 9001:2015) sisältyvä toiminta, kuolemansyynselvitys histologisista leikkeistä, eivät vaarannu laitteen vaihdon ja käyttöönoton yhteydessä. Eri valmistajan laitteen validointi voi heikentää näytteiden laatua ja tulosten vertailukelpoisuutta ainakin hetkellisesti, mikä vaarantaisi lainmukaisen tehtävän suorittamisen. Lisäksi Helsingin toimipisteen vanhaa laitetta pystytään hyödyntämään varalaitteena mahdollisten toimintahäiriöiden aikana, mikä vahvistaa jatkuvaa toimintavalmiutta. Muutamankin päivän huoltotauko ruuhkauttaa näytteenkäsittelyn ja vaikuttaa näin laboratorion palveluvarmuuteen. Turun histologia yhdistyi Helsingin toimipisteen kanssa 1.2.2018, ja samanlainen laitekanta on tärkeää toimintojen yhtenäistämisen ja tasaisen laadun kannalta. Helsingin toimipisteen histologian laboratorio on sertifioitu, ja Turun toimipisteelle on myös tarkoitus hakea sama sertifikaatti. Yhtenäinen laitekanta varmistaa näytteiden tasaisen laadun. THL katsoo, että sillä on lainmukainen suorahankintaperuste, Hankintalain 40 § mukainen yksinoikeus, ostaa em. laitteet Algol Immunodiagnostics Oy:ltä, sillä markkinakartoituksen myötä on tullut ilmi, että markkinoilla ei ole toista toimijaa, joka pystyisi vastaavan laitteen THL:n tarpeisiin toimittamaan.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin