«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä : Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021092
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445808
Tarjoukset 26.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä
Paasikivenkatu 7
15110
Lahti

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-tunnus 0993644-6
Postiosoite:Paasikivenkatu 7
Postinumero:15110
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnataity@salpaus.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.salpaus.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-021092/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus
Viitenumero:
JYEAT 164/02.08.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen palvelukuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen palvelukuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja varaa oikeuden yhden (1) vuoden mittaisen optiokauteen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimusmalli tarjouspyynnön liite 8.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28.2.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.11.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
liite-1-palvelukuvaus-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.docx
liite-2-palvelua-koskevat-vaatimukset-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.docx
liite-3-tarjoustiedot-ja-tarjoajan-soveltuvuus-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.docx
liite-4-ESPD-lomake.docx
liite-5-referenssit-organisaatio-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.docx
liite-6a-CV-palvelun-vastuuhenkilo-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.docx
liite-6b-CV-palvelun-opetushenkilosto-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.docx
liite-7-hintaerittely-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.docx
liite-8-palveluhankinnan-sopimusmalli-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.pdf
tarjouspyyntö-johtamisen-ja-yritysjohtamisen-eat-2018.pdf
palveluhankinntan-sopimusliite-2-Henkilötietojen-kasittelyn-ehdot.pdf
«« Takaisin