«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : F-18 Hornetin heittoistuimen laukaisupatruunoiden hankinta

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021089
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-446679

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen henkilötunnus 0952029-9
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase1.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.puolustusvoimat.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

F-18 Hornetin heittoistuimen laukaisupatruunoiden hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
NUTS-koodi Suomi (FI)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankitaan F-18 Hornetin heittoistuimen laukaisupatruunoita.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

612412 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

7000070840

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 182-413118 20.9.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000070840
V.1 Sopimuksentekopäivä
5.10.2018
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Martin-Baker Aircraft
Kansallinen henkilötunnus 00868042
Postiosoite Lower Road
Postinumero UB9 5AJ
Postitoimipaikka Higher Denham, Near Uxbridge, Middlesex
Maa Yhdistynyt kuningaskunta
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

612412 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
10.10.2018

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Hankinta tehdään suorahankintana puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin kohdan 3 (teknisistä syistä hankintasopimus voidaan tehdä vain tietyn talouden toimijan kanssa) Martin Baker Aircraft Ltd on Mk14 NACES ja Mk14 heittoistuinjärjestelmän ainoa valmistaja ja toimittaja. Varaosia ei ole kaupallisesti muualta saatavissa.

«« Takaisin