«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttaminen-palvelu : Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelun hankinta

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021075
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-443604
Tarjoukset 31.10.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=204698&tpk=f517239f-390d-454c-b045-9868166f2de8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttaminen-palvelu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-0201256-6
Postiosoite:PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Liisa Katajala
Puhelin:+358 931039699
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=204698&tpk=f517239f-390d-454c-b045-9868166f2de8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelun hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle toteutettava Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n yhteinen psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Hanke käsittää uudisrakennuksen ja säilytettävien nykyisten sairaalarakennusten muutos- ja peruskorjauksen sekä hankkeeseen liittyvät infra- ja aluerakentamisen työt. Hanke edellyttää asemakaavan muutoksen ja on suunnittelutehtävänä myös kaupunkikuvallisesti ja maankäytöllisesti poikkeuksellisen vaativa. Hankkeen koko ja sen osien ominaisuudet vaikuttavat toteutusmuodon valintaan. Toteutuksen urakkamuoto ja jako täsmentyvät viimeistään suunnitteluvaiheessa. Lähtökohtana on, että uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt tehdään yhteistoimintamallilla (projektiallianssi) tai projektinjohtourakkana ja suunnittelijat sitoutetaan yhteistoimintaan jo hankkeen alkuvaiheessa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kaupunginosassa 18, Laakso, korttelin 182626 tontilla 2, osoitteessa Lääkärinkatu 8,00250 Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laakson sairaala-alueelle rakennettava yhteissairaala korvaa HYKS Psykiatriakeskuksen (aik. Hesperian sairaala), Kellokosken sairaalassa olevan HYKS:n psykiatrian, Auroran sairaalan, HYKS:n lastenpsykiatrisen sairaalahoidon sekä Suursuon sairaalan toiminnat. Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus tulee tarveselvitysvaiheessa arvioidun tilatarpeen mukaan olemaan noin 150 000 brm². Uudisrakentamisen osuus olisi noin 123 000 brm² sisältäen 14 000 brm²:n laajuisen pysäköintilaitoksen. Laakson sairaalan nykyisten, säilytettävien ja suojeltujen sairaalarakennusten peruskorjaus- ja muutostöiden laajuus on yhteensä noin 27 000 brm². Toiminnan sisältö, tavoitteet, tilaohjelma ja laajuus tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. Tilaajan tavoitteena on saada aikaiseksi kokonaistaloudellinen suunnitteluratkaisu koko sairaala-alueelle. Kokonaistaloudellinen suunnitteluratkaisu on tiloiltaan ensikäytössä tehokas ja toimiva, muuntojoustava, kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti alueeseen soveltuva ja toimiva sekä investointi- ja käyttökustannuksiltaan edullinen. Tilaajan tavoitteena on kytkeä myös rakentajaosapuoli ajoissa mukaan hankkeeseen. Tässä hankinnassa hankitaan logistiikkasuunnittelija toteuttamaan Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelun tehtävät, jotka on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1. Toimeksiannossa tilataan ensin hankesuunnitteluvaiheen logistiikkasuunnittelun tehtävät ja muut vaiheet ovat mahdollisina optioina. Tehtävät sisältävät hankesuunnitteluvaiheessa mm. sisä- ja ulkologistiikan henkilö- ja materiaalivirtojen simuloinnin niin uudisrakentamisen kuin peruskorjattavien rakennusten osalta. Tarkastelun tuloksia käytetään hankesuunnitteluvaiheen prosessien tarkasteluun, rakennuksen tilasuunnitteluun ja kulkuväylien sekä hissien määrien ja sijoittelun suunnitteluun. Lisäksi tuloksia hyödynnetään mahdollisen Meilahti-Laakso tunnelin päätöksentekoa varten. Tilaaja on arvioinut logistiikkasuunnittelun työmäärän olevan hankesuunnitteluvaiheessa noin 1500 tuntia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:84 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kohteen suunnittelu toteutetaan vaiheittain. Ensin tilataan hankesuunnitteluvaiheen logistiikkasuunnittelun tehtävät, jonka jälkeen on mahdollista tilata optiona jatkosuunnitteluvaiheiden logistiikkasuunnittelutehtäviä, joiden tarkempi sisältö ja työohjelma määritetään ennen päätöstä option tilaamisesta. Tilaajan arvio jatkosuunnitteluvaiheen työmäärästä on noin 1500-2000 tuntia. Tilaaja voi tilata yksittäisen option yhdessä tai useammassa osassa. Tilaaja voi myös jättää optiot tai osan niistä tilaamatta, jolloin tilaaja voi hankkia ko. tehtäviin palveluntuottajat tähän hankintaan kuulumattomina erillishankintoina.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sama tarjoaja voi olla jäsenenä tai alihankkijana vain yhdessä ryhmittymässä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on ESPD-lomake toimitettava jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on toimitettava myös tällaisesta alihankkijasta. ESPD-lomake täytetään Tarjouspalvelussa. Jos tarjoaja on ryhmittymä tai jos tarjoaja vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta tai alihankkijan kanssa tehty sopimus. Aiesopimukseen ja alihankkijan kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa ja että osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoaja on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vähimmäisvaatimukset: 1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta on oltava vähintään 500 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjoaja on ryhmittymä, on jäsenyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. Lisäksi, jos kyseessä on ryhmittymä, ainakin yhden ryhmittymän jäsenen liikevaihdon on oltava vähintään 300 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk) kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Tarjoajan on täytettävä tarjouspyyntönsä yhteydessä Tarjouspalvelussa lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tilaaja tarkistaa tarjoajien liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli tarjoaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai tarjoajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen viimeistään ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: - selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Soveltuva työehtosopimus voi olla joko työnantajaa sitova työehtosopimus tai yleissitova työehtosopimus tai sellainen muu työehtosopimus, jota työnantaja käytännössä soveltaa. Selvitys keskeisistä työehdoista kattaa tiedot työntekijöiden pääasiallisista työtehtävistä, palkanmaksukausista, säännöllisestä työajasta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta ja selvityksen, miten palkka ja sen osat määräytyvät (ei henkilökohtaisia palkkatietoja) - tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta - selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaadittavat vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä III.1.3 Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle. Nämä tiedot täytetään Tarjouspalvelun syöttölomakkeella.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Laakson yhteissairaalan logistiikkasuunnittelun hankinta on osa suurta hanketta, jonka arkkitehtisuunnittelu on käynnissä ja insinöörisuunnittelut alkamassa. Jotta hanke etenee aikataulussa ja työtä voidaan jatkaa suunnitellusti on logistiikkasuunnittelun hankinta tehtävä nopeutetulla menettelyllä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.10.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.10.2018 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin