«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Uudenkaupungin kaupunki : Suun terveydenhuollon vuokratyövoima

10.10.2018 09:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021073
Tarjoukset 6.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Uudenkaupungin kaupunki
Y-tunnus 0144036-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Henna Honkanen
Yhteyshenkilö Henna Honkanen
Postiosoite Välskärintie 2 C
Postinumero 23500
Postitoimipaikka Uusikaupunki
Maa Suomi
Puhelin +3582845151
Sähköpostiosoite henna.honkanen@uusikaupunki.fi
Faksi +358284515312
Internet-osoite (URL) http://www.uusikaupunki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki?id=199864&tpk=99015b5e-d441-4a0c-a3fb-7eb03faf3188
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suun terveydenhuollon vuokratyövoima
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Suun terv.huolto199864
Hankinnan kuvaus

Uudenkaupungin kaupungin yhteistoiminta-alueen terveyspalvelut/ suun terveydenhuolto pyytää tarjoustanne hammaslääkärin, hammashoitajan ja suuhygienistin palveluista. Tilaajan hammashoitolat sijaitsevat Uudessakaupungissa, Vehmaalla, Taivassalossa ja Pyhärannassa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hammashoitopalvelut. (85131000-6)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Palveluntuottajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan palveluntuottajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen kohdalla mainittu selvitys tilaajan erikseen tätä pyytäessä. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Palvelua tuottavan hammaslääkärin tulee olla Suomessa itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu hammaslääkäri. Palvelua tuottavalla suuhygienistillä ja hammashoitajalla tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontaviraston (Valviran) oikeus käyttää suuhygienistin, hammashoitajan tai lähihoitajan ammattinimikettä. Lähihoitajan tutkintoon tulee sisältyä syventävät opinnot suu- ja hammashoidosta. Hammaslääkärin ja suuhygienistin suomen taitovaatimuksena on yleisistä kielitutkinnoista 12.11.2004/964 annetun lain ja yleisistä kielitutkinnoista 3.11.2011 annetun valtioneuvoston asetuksen (1109/2011) 5 §:n mukaiset taitotasot: puheenymmärtäminen (5), puhuminen (5), tekstin ymmärtäminen (4) ja kirjoittaminen (4). Hammashoitajien tulee olla suomenkielentaitoisia. Tilaaja arvioi erikseen henkilökunnan kielitaidon riittävyyden. Palveluntuottaja nimeää palveluista vastaavan hammaslääkärin pätevyyden omaavan henkilön, joka vastaa siitä, että palvelutoiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Henkilökunnan ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset toteutuvat koko sopimuskauden ajan. Henkilökunnan koulutus ja perehtyneisyys vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa henkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottaja varmistaa henkilön ammatinharjoittamisoikeuden sekä EU-maiden ulkopuolella koulutetun hammaslääkäri- ja hoitohenkilöstön laillistamisen Valviran rekisteristä. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää henkilön osallistuminen palvelujen tuottamiseen. Terveyspalveluja tuottavan julkisen toimijan palveluksessa vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt eivät voi toimia tarjouspyynnön kohteena olevien palvelujen antajina. Palveluntuottaja huolehtii työnantajavelvoitteista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta ei ylitä Sote- palveluiden kynnysarvoa. Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa, jotta se saavuttaa mahdollisimman monen palveluntuottajan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.11.2018 12.00
Lisätietoja

Suunnitellun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain voimaantullessa sopimus siirtyy järjestämisvastuussa olevalle sosiaali- ja terveyspalvelualueelle, tai vaihtoehtoisesti Uudenkaupungin kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen lain voimaantuloa.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
«« Takaisin