«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helen Oy : Helen Oy:n Mustikkamaan luolalämpöakun venttiilien hankinta

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021071
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-444191
Osallistumishakemukset 26.10.2018 klo 23.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=200547&tpk=91c5fd57-8750-4754-96d1-7759ee625fa7

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630573-4
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Aapro
Puhelin:+358 96171
Sähköpostiosoite:sari.aapro@helen.fi
Faksi:+358 96172360
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.helen.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helen

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=200547&tpk=91c5fd57-8750-4754-96d1-7759ee625fa7
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helen Oy:n Mustikkamaan luolalämpöakun venttiilien hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Paineenalennus-, säätö-, sulku- tai varoventtiilit. (42131140-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Venttiilitoimitus Mustikkamaan luolalämpöakun prosessiputkistoihin koostuu kahdesta erillisestä osasta: kaukolämpöpiirin venttiilit (osa 1) ja akkupiirin venttiilit (osa 2). Kaukolämpöpiirin venttiilien runkomateriaali on hiiliteräs ja akkupiirin venttiilien runkomateriaali on Super Duplex. Venttiilien rungon rakenteen on oltava umpeen hitsattu tai valettu. Venttiilejä hankitaan kokoluokassa DN15-DN700. Venttiilitoimitus sisältää venttiilien toimilaitteet. Venttiilit tulee olla toimitettu Tilaajalle loppusyksystä 2019. Osatarjoukset on sallittu. Tarjoaja voi tarjota osaa 1 tai 2 tai kumpaakin osaa. Osat vertaillaan erikseen, jolloin osilla voi mahdollisesti olla eri toimittajat.

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kaukolämpöpiirin venttiilit
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Paineenalennus-, säätö-, sulku- tai varoventtiilit. (42131140-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa 1 on kaukolämpöpiirin venttiilit. Venttiilien runkomateriaali on hiiliteräs. Venttiileiden tiivisteiden on kestettävä kuuma kaukolämpövesi (maks. lämpötila 120 C). Venttiilien paineluokka on PN25 ja venttiileiden on kestettävä vähintään 20 barin käyttöpaine. Venttiilien rungon rakenteen on oltava umpeen hitsattu tai valettu. Venttiilejä hankitaan kokoluokassa DN15-DN700. Hankinta koostuu pääosin palloventtiileistä, läppäventtiileistä sekä varoventtiileistä. Hankinta sisältää sekä käsiventtiilejä että moottoritoimilaitteellisia venttiilejä. Hankinta sisältää sekä sulkuventtiilejä että säätöventtiilejä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:8 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Varaosat

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Akkupiirin venttiilit
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Paineenalennus-, säätö-, sulku- tai varoventtiilit. (42131140-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa 2 on akkupiirin venttiilit. Venttiilien paineluokka on PN16. Venttiilien rungon rakenteen on oltava umpeen hitsattu tai valettu. Venttiilejä hankitaan kokoluokassa DN15-DN700. Hankinta koostuu pääosin palloventtiileistä, läppäventtiileistä sekä varoventtiileistä. Hankinta sisältää sekä käsiventtiilejä että moottoritoimilaitteellisia venttiilejä. Hankinta sisältää sekä sulkuventtiilejä että säätöventtiilejä. Akkupiirin vesi sisältää paljon epäpuhtauksia kuten jäämiä raskaasta polttoöljystä, jota lämpöakkuina käytettävissä luolissa ennen varastointiin. Lisäksi vedessä on klorideja ja muita meriveden mineraaleja, joita luolaan vuotaa. Akkupiirin vedessä on myös happea. Näin ollen akkupiirin venttiilien rungon materiaali on oltava Super Duplex. Akkupiirin veden suunnittelulämpötila on 110 C. Venttiilien tiivisteiden on kestettävä korkea lämpötila, vedessä olevat öljyjäämät sekä meriveden kloridit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:8 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Varaosat

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valitun sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli sopimuskumppani ei kuulu Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia niiden jättöpäivästä lukien. Todistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajaehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun tai tarjoajaehdokas on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakehtiö (oyj). Sopimuskumppanin on liityttävä tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun viimeistään sopimuksen tekemisen yhteydessä. Tarjoajaehdokas noudattaa tilaajavastuulakia. Tarjoajaehdokas/tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajaehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä+ A+ tai riskiluokka 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätösasiakirjojen tai muun (jos tilinpäätöstietoja ei ole, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa) vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajaehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaat, joiden ratingluokitus on A tai B taikka riskiluokitus 4,voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. vaatimukset Tarjouspalvelussa välilehdellä "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja lataa pyydetyt tiedot liitteeksi.

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

KONSORTIO: Jos tarjoajaehdokas on osa konsortiota, tarjoajaehdokkaan on annettava selvitys siitä, että vaatimukset tämän ilmoituksen mukaisesti täyttyvät. Lisäksi tarjoajaehdokkaan on selvitettävä konsortion osapuolten väliset suhteet ja työnjako, nimettävä konsortion sopimusyht.hlö viestintä-/reklamaatioasioita varten. Toimittajakonsortion osapuolilla on yhteisvastuu tämän kilpailutuksen perusteella mahdollisesti syntyvän Sopimuksen mukaisista kaikista Toimittajan velvoitteista. Toimittajalla on kokonaisvastuu Sopimuksen kohteena olevasta kokonaistoimituksesta, vaikka osan siitä toimittaisi kokonaisvastuullisen Toimittajan alihankkija. Toimittaja vastaa kokonaisvastuullisena toimittajana siitä, että Sopimuksen kohde ja siihen liittyvät palvelut ovat Sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ja hyväksyttämään mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat Tilaajalla.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset kohdan III.1.1 mukaan sekä rikosrekisteriote tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenestä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävästä henkilöstä. Hankintamenettelyä varten koostettavan rikosrekisteriotteen voi tilata lomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (lisätietoja osoitteesta http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html). Tulevan sopimuskumppanin on toimitettava tarvittavat rikosrekisteriotteet jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.10.2018 23:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Helen Oy
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:helen@helen.fi
Internet-osoitehttp://www.helen.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin