«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : TYKS Vakka-Suomen sairaalan 2. kerroksen (C- ja D-osa)peruskorjaus, RAKENNUSURAKKA

11.10.2018 10:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021065
Tarjoukset 5.11.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Y-tunnus 0828255-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Reetta Kaituri
Postiosoite Kiinanmyllynkatu 4-8
Postinumero 20521
Postitoimipaikka PL52
Maa Suomi
Puhelin +358505115010
Sähköpostiosoite reetta.kaituri@tyks.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tyks.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5852
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TYKS Vakka-Suomen sairaalan 2. kerroksen (C- ja D-osa)peruskorjaus, RAKENNUSURAKKA
Hankinnan kuvaus

Rakennuskohde käsittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin TYKS Vakka-Suomen sairaalan 2. kerroksen (C- ja D-osa)peruskorjauksen suunnitelmien ja selostuksien mukaisessa laajuudessa, sisältäen purkutyöt. Kaikki purkutyöt tehdään haitta-ainepurkuna.

Projekti koskee kokonaisuutta, jossa:

1) TYKS Vakka-Suomen sairaalan neljä vanhaa leikkaussalitilaa remontoidaan polikliinisen kirurgian ja tähystystoiminnan tarpeisiin sekä mahdollisia kirurgisia pientoimenpiteitä varten;

2) välinehuoltoon kuuluvia tiloja remontoidaan toimistotiloiksi;

3) dialyysitiloja toiminnan ahtautta helpotetaan tähystystoiminnan vapauttamien tilojen verran.

Vesikatolle rakennetaan uusi ilmastointikonehuone, jonne sijoitetaan tiloja palvelevat ilmastointikoneet kanavistoineen.

Urakassa tulee erityisesti huomioida, että työ tehdään käytössä olevan sairaalarakennuksen sisällä. Saneerattavien tilojen alapuolella on toiminnallisia tiloja. Sairaalan toiminta ei saa häiriintyä. Sairaalan henkilökunta tai potilaat eivät missään tilanteessa saa altistua työmaalta kulkeutuvalle pölylle.

Saneerattavien tilojen bruttoala on 1256 brm2.

Rakennuskohde: TYKS Vakka-Suomen sairaala 2. ja 3.kerros

Rakennuspaikan osoite: Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki

Urakan sisältö on esitetty täsmällisesti tarjouspyynnön teknisissä asiakirjoissa.

Rakennustyöt kohteessa tehdään Sisäilmastoluokitus 2018:ssa (RT 07-11299) kuvatun rakennustöiden puhtausluokan P1 ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan P1 vaatimusten mukaisesti, huomioiden lisäksi sairaalatoiminnan edellyttämät hygienia- ja puhtausvaatimukset.

Kaikkien sisäilmaston kanssa tekemisessä olevien urakkaan kuuluvien laitteiden tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaisen emissiotestattujen rakennusmateriaalien M1 vaatimukset sekä erityisesti äänenvaimentimien ja äänenvaimennusmateriaalien tulee täyttää rakennustietosäätiön M1/ emissio- ja kuitutestin vaatimukset.

Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka.

Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsija vastaa työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista YSE 1998:n (RT 16-10660), urakkarajaliitteen ja työselitysten mukaisesti.

Tilaaja pyytää suoraan urakkatarjoukset seuraavista pääurakkaan alistettavista sivu-urakoista:

• putkitöiden urakka (PU)

• ilmanvaihtotöiden urakka (IU)

• sähkötöiden urakka (SU)

Pää- ja sivu-urakoiden urakkarajana on urakkarajaliitteen, työturvallisuusohjeen, työselostuksien ja piirustusten määrittelemät työt sekä hankinnat.

Edellä mainittujen urakoiden lisäksi tilaaja suorittaa urakkaohjelman kohdassa 3.3 mainittuja hankintoja ja erillisurakoita, jotka alistetaan pääurakkaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Uusikaupunki (K895)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjousasiakirjojen mukaisesti

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjousasiakirjojen mukaisesti

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista eikä urakoitsijalla ole tältä osin oikeutta myöhemmin vedota urakka-asiakirjojen mahdollisiin puutteellisuuksiin.

Viikolla 42 kohdetta esittelee Juhani Yrttimaa puh. 050 501 4800. Esittely sovitaan Juhani Yrttimaan kanssa, juhani.yrttimaa@tyks.fi.

Tarjoajan tulee varautua tarjouksen selonottoneuvotteluun 07-09.11.2018 välisenä aikana.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.11.2018 10.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Käytössä on sähköinen tarjousten vastaanotto projektipankissa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa sähköisesti HILMA-ilmoituksessa ilmoitetun BEM Buildercom linkin kautta.

Tarjousta jättäessä tulee huomioida, että kaikki liitteet tulevat olla ladattuna ja tarjous jätetty ja vahvistettu ennen määräaikaa. Tarjousten jättö sulkeutuu automaattisesti määräajan täytyttyä.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee jättää viimeistään 24.10.2018 kello 08:00 mennessä sähköpostitse osoitteisiin tomi.kankare@tyks.fi ja reetta.kaituri@tyks.fi.

Aiheelliseksi katsottuihin kyselyihin annetaan kirjallinen vastaus, joka toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuville. Vain kirjalliset sairaanhoitopiirin nimissä annetut selvitykset sitovat tilaaja.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5852

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin