«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
A-Kruunu Oy : A-Kruunu Oy : A-Kruunu Helsingin Maisemamaalauksenkatu rakentaminen kokonaisurakkana sisältäen LVIAS-työt

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021057
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-442430
Tarjoukset 23.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
A-Kruunu Oy
Riku Korhonen
Arabiankatu 12
00560
Helsinki
Puh. +358405390281

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:A-Kruunu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1736841-8
Postiosoite:Arabiankatu 12
Postinumero:00560
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riku Korhonen
Puhelin:+358 405390281
Sähköpostiosoite:riku.korhonen@a-kruunu.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.a-kruunu.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) www.sokopro.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama yhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
A-Kruunu Oy : A-Kruunu Helsingin Maisemamaalauksenkatu rakentaminen kokonaisurakkana sisältäen LVIAS-työt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

A-Kruunu Helsingin Maisemamaalauksenkatu-nimisen asuinrakennushankkeen rakentaminen kokonaisurakkana, sisältäen LVIAS-työt.

Rakennushanke sisältää A-Kruunun omaan omistukseen tulevan asuinkerrostalon ja pihakannen alaisen autohallin rakentamisen kiinteähintaisena kokonaisurakkana.

Asunnot ovat korkotukivuokra-asuntoja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laajuustiedot:

Kerrosluku: 6

Asuntojen lkm: 120

Asuinneliöt: 6870,5 asm2

Liiketila: 80 htm2

Bruttoala: 10 053 brm2

Kylmä autohalli: 1334m2

Rakennusluvan tunnus: 33-2100-18-A

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:20 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee olla asianmukaisesti huolehtinut yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta.

Osallistujan tulee kuulua Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani -palveluun ja yrityksen tulee olla hoitanut tilaajan selvitysvelvollisuutta (1233/2006) koskevan lain edellyttämät velvoitteet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan kohteena olevan työn suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan osallistujan liikevaihdosta, vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Osallistujalta vaadittu kahden edellisen tilikauden vähimmäisliikevaihto on 15 miljoonaa euroa/tilikausi.

Osallistujan Suomen Asiakastieto Oy:n määrittelemä luottoluokitus-rating tulee olla vähintään A+.

Mikäli osallistuja on ryhmittymä tai työyhteenliittymä, tulee ryhmittymän tai työyhteenliittymän kaikkien osapuolten täyttää vaatimukset ratingin osalta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät tekniset ja ammatilliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Osallistujan tulee olla viimeisen viiden vuoden aikana toteuttanut (valmiiksi rakentanut) vähintään kolme vastaavaa asuinrakennushanketta Suomessa.

Osallistujalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi riittävät näytöt ja todistukset tilaajalle.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.11.2018 12:15
Paikka: A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12, 05600 Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
MMK - Kokonaisurakan tarjouspyyntö.pdf
«« Takaisin