«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Päivystyksen TT-laite

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021033
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-442753
Tarjoukset 09.11.2018 klo 07.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/satshp?id=205149&tpk=436868a8-58dd-411f-a91d-a1e1f8636ec2

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0825915-6
Postiosoite:Linjatie 2
Postinumero:28430
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Holmi
Puhelin:+358 447079290
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@satshp.fi
Faksi:+358 26277599
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.satshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/satshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/satshp?id=205149&tpk=436868a8-58dd-411f-a91d-a1e1f8636ec2
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päivystyksen TT-laite
Viitenumero:
18/42
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on päivystyksen tietokonetomografialaite. Laitteisto sijoitetaan Satakunnan keskussairaalan päivystyksen tiloihin. Tietokonetomografialaitetta tullaan käyttämään akuutissa vaativassa päivystysdiagnostiikassa. Tutkimuksia laitteella tulee olemaan noin 14.000 vuodessa. Laitteella tehdään pääasiassa traumadiagnostiikkaa. Sillä on voitava tehdä mm. kaikkia verisuonitutkimuksia ml. sepelvaltimot, neuroperfuusiotutkimuksia, luu- ja pehmytosatutkimuksia sekä myös lasten tutkimuksia. Erityisen oleellista on nopea ja sujuva käyttö myös kaksoisenergiatutkimusten osalta. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: • Ehdottomat vaatimukset (Liite 1), • Pisteytettävät ominaisuudet (Liite 2) • Sopimusluonnos (Liite 3) • Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pori (K609)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satakunnan keskussairaala

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kts. kohta "II.1.4) Lyhyt kuvaus *".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 150-343774
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.11.2018 07:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28.2.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.11.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2018
«« Takaisin