«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Porin perusturva ja tekninen toimiala sekä Ulvilan tekninen toimi : Hoitajakutsu hankinnat Ulvila ja Pori (Noormarkku)/ KORJAUILMOITUS osastot

09.10.2018 15:52
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021032
Tarjoukset 22.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Porin perusturva ja tekninen toimiala sekä Ulvilan tekninen toimi
Y-tunnus 0137323-9
Postiosoite PL 121
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447017641
Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi
Internet-osoite (URL) http://www.pori.fi/hankintapalvelut
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=205187&tpk=f896b88f-cceb-4cd7-be54-74cc9f45dfb4
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hoitajakutsu hankinnat Ulvila ja Pori (Noormarkku)/ KORJAUILMOITUS osastot
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
PORI 601/02.08.00/2018
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnöllä korjauttu seuraavat tiedot: - Liite 1 päivitetty muutamien vaatimusten osalta. Muutetut kohdat merkattu asiakirjaan punaisella. (ohessa nimellä Liite 1 Korjattu 2.10.18 Hoitajakutsujärjestelmän vaatimukset) - Paikantava lähiapu/henkilöturvahälytin hoitohenkilökunnalle muutettu optioiksi, eli ei järjestelmän pakollinen vaatimus. - Tarjousaikaa jatkettu 22.10.18 klo 12 asti. ********************************** Hankinnnan kohteena on hoitajakutsujärjestelmän hankinnat tämän tarjouspyynnön mukaisille osastoille Porin Noormarkkuun sekä Ulvilaan. Pori (positio 1) Mäntylinnan vanhainkoti ja palveluasunnot, Hakalantie 7 B, 29600 Noormarkku, 31 + 9 paikkaa. Noormarkun osasto (29 asiakaspaikkaa) ja Akuutti lyhytaikaisosasto Noormarkku (15 var-sinaista potilaspaikkaa ja 3 ylipaikkaa = yhteensä 18), Eva Ahlströmin tie 8, 29600 Noormarkku. Yhteensä 29 + 18 = 47 paikkaa. 87 kpl kutsu-/seurantaranneketta sisältäen kulunvalvonnan pääsisäänkäynneillä ja muilla poistumisreiteillä - osastojen pääsisäänkäynnit ja muut poistumisreitit 12 kpl. Hyvinvoinnin seurantamahdollisuus puheyhteydellä 87 asiakkaalle / potilaalle. Lisälaitteina erityispiirteet omaaville potilaille hyvinvoinnin seurantamahdollisuus (esim. hipaisukytkin) 8 kpl. Kotiuttamisen tueksi tarkoitetut potilaan kotiin vietävät rannekkeet (kotiutettujen potilaiden seuranta kotiutuksen jälkeen kotona) yhteensä 8 kpl. Langaton potilaskutsun vastaanotin puheyhteydellä (esim. älypuhelin) hoitajille 25 kpl/osasto. Optio Paikantava lähiapujärjestelmä hoitohenkilökunnalle, 6 kpl. Ilmoitetaan hinta- ja tekniset tiedot, mikäli järjestelmässä on ko. ominaisuus. Ulvila (positio 2) Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila (28 varsinaista potilaspaikkaa + 4 ylipaikkaa = yhteensä 32 paikkaa), Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila. Pohjapiirustus (tarvitaan Ulvilasta). 32 kpl kutsu-/seurantaranneketta sisältäen kulunvalvonnan pääsisäänkäynneillä ja muilla poistumisreiteillä - osastojen pääsisäänkäynnit ja muut poistumisreitit 4 kpl. Hyvinvoinnin seurantamahdollisuus puheyhteydellä 32 potilaalle. Lisälaitteina erityispiirteet omaaville potilaille hyvinvoinnin seurantamahdollisuus (esim. hipaisukytkin) 4 kpl. Kotiuttamisen tueksi tarkoitetut potilaan kotiin vietävät rannekkeet (kotiutettujen potilaiden seuranta kotiutuksen jälkeen kotona) 5 kpl. Langaton potilaskutsun vastaanotin puheyhteydellä (esim. älypuhelin) hoitajille 10 kpl. Lisäksi pyydetään yksikköhinta kaikista laitteista (hinta voimassa takuuajan). Optio Paikantava henkilöturvahälytin hoitohenkilökunnalle 3 kpl.Ilmoitetaan hinta- ja tekniset tiedot, mikäli järjestelmässä on ko. ominaisuus. Hoitajakutsujärjestelmä sisältää hoitajakutsujärjestelmän laitteineen käsittäen keskuslaitteiston, ohjelmistot, sekä päätelaitteet ja kojeet. Järjestelmän tarkemmat vaatimukset kuvattu liitteessä 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.10.2018 12.00
Lisätietoja

Muutetut tiedot ilmoitettu kohdassa Hankinnan kuvaus.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin