«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Liikennevirasto : Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM)

26.10.2018 17:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021024
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 208-474910

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1 
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM), sen toteutusprojekti ja tarvittavat laitteistot, jotka kattavat Liikenneviraston tarpeet.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Teiden tarkastuspalvelut. (71631480-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelutasomittauksella (PTM) tarkoitetaan lasertekniikkaan perustuvaa päällysteen pinnan pituus- ja poikittaissuuntaista tiheää profilointia, ja saaduista profiileista laskettujen päällysteen pinnan ominaisuuksia kuvaavien tunnuslukujen tuottamista. Liikennevirastossa tietoja hyödynnetään toimintalinjojen, tulostavoitteiden ja tieverkon tilan määrityksessä sekä perusteluviestinnässä.

Liikenneviraston hallinnoiman päällystetyn tieverkon pituus on 55000 kaistakilometriä, josta vuosittain on mitattu noin 40000 km.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
14.1.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa.

Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 6.11.2018 klo 12.00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Liikennevirasto, PTM, tietopyyntö.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

Tietopyyntöön osallistuneille ei makseta korvausta vastaamisesta.

Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.10.2018
«« Takaisin