«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Espoon kaupunki : Kutsu markkinavuoropuheluun: Ateria – ja ravintolapalvelut

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021015
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-443308

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heli Aro
Puhelin:+358 505348391
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.espoo.fi/hankinnat
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.espoo.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kutsu markkinavuoropuheluun: Ateria – ja ravintolapalvelut
Viitenumero:
4507/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ateriantarjoilupalvelut. (55320000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki käynnistää markkinavuoropuhelun Ateria- ja ravintolapalvelujen hankinnasta seuraaviin kaupungin kohteisiin: Tapiolan palvelukeskus, Haukitalo, Espoonlahden terveysasema sekä Soukan elä ja asu seniorikeskus. Kohteissa on sekä ikäihmisten että henkilöstön ruokailua. Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi kaupungin ja potentiaalisten toimittajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia kaupungin vaatimuksia vastaavan palvelun toteuttamiseksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteemme on selvittää markkinavuoropuhelussa ainakin seuraavia asioita:

- Onko teillä mahdollisuutta tarjota ateria- ja ravintolapalveluja,

- Minkälaiset ovat mielestänne tarjouspyynnössä riittävät tarjoajien soveltuvuusvaatimukset,

- Onko hyvä vaatia tarjoajilta referenssejä ja minkälaisia sekä kuinka monta kappaletta,

- Millainen on mielestänne sopiva hinnoittelumalli ateria- ja ravintolapalveluun,

- Miten koette vertailuperusteet parhaan tarjouksen valinnalle: hinta & laatu, mitä on hyvä laatu ja kuinka sitä voi vertailla tasapuolisesti sekä syrjimättömästi,

- Paljonko valittu palveluntuottaja tarvitsee aikaa arvionne mukaan hankintasopimuksen allekirjoituksesta toiminnan aloitukseen,

- Mitä muita ratkaisuja tai asioita on hyvä ottaa huomioon.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
18.11.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Markkinavuoropuhelu toteutetaan Espoon kaupungin tiloissa tapahtuvin tapaamisin. Virallinen tarjouspyyntö julkaistaan vasta markkinavuoropuhelujen päätyttyä. Markkinavuoropuheluajankohdat ovat lokakuussa 25. iltapäivä ja 26. aamupäivä.

Pyydämme markkinavuoropuheluun liittyviin tapaamisiin osallistumisesta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan kirjallisesti 18.10.2018 klo 16 mennessä osoitteeseen: hankinta@espoo.fi

Otsikoikaa ilmoittautumisviestinne seuraavasti: ”Markkinavuoropuhelu, Ateriapalvelut”. Ilmoittakaa samalla yhteyshenkilönne nimi, jolle voimme lähettää lisämateriaalia sekä ilmoittakaa osallistujienne nimet.

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä osana hankinnan suunnittelua. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Kilpailuttamislainsäädäntö

Mahdollisissa tulevissa kilpailutuksissa tullaan soveltamaan lakia julkisista hankinnoista. Tähän markkinavuoropuheluun vastaamatta jättäminen ei sulje pois osallistumista mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun. Prosessiin osallistuminen ei vaikuta tarjoajan asemaan itse kilpailutusprosessissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin