«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Toteutusvaiheen allianssisopimus, Kainuun uuden sairaalan rakennusurakka

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021014
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-442585

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2496986-0
Postiosoite:Pohjolankatu 13, 3.krs
Postinumero:87100
Postitoimipaikka:KAJAANI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Kemppainen
Puhelin:+358 447970214
Sähköpostiosoite:hankintatoimisto@kainuu.fi
NUTS-koodi:Kainuu (FI1D8)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://sote.kainuu.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Toteutusvaiheen allianssisopimus, Kainuun uuden sairaalan rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kajaani (K205)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Kainuun uuden sairaalan rakentaminen toteutetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden konsortion (Skanska, Sweco ja Caverion) muodostamana yhteistoiminnallisena urakkana eli allianssina. Allianssiurakan toteutusvaiheen sopimus kattaa kaikki urakan toteuttamiseksi ja valmiiksi saattamiseen tarvittavan suunnittelun ja rakentamisen, mukaan lukien takuuaika.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:30.1.2017 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 059-103075

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Toteutusvaiheen allianssisopimus, Kainuun uuden sairaalan rakennusurakka

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
30.1.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Caverion Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0146519-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Skanska Talonrakennus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1772433-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Architects Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0635637-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Rakennetekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635439-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Talotekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0957613-7
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco PM Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635438-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:132418159 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Muutos koskee uuden sairaalan rakennus- ja taloteknisiä töitä koskien tilaajan päätöksiä hankkeen laajentamisesta.

Sopimusmuutos vaikuttaa Caverion Suomi Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Caverion Suomi Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 484.704 EUR.

Sopimus vaikuttaa Skanska Talonrakennus Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Skanska Talonrakennus Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 711.080 EUR.

Sopimus vaikuttaa Sweco Architects Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Sweco Architects Oy Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 12.238 EUR.

Sopimus vaikuttaa Sweco Talotekniikka Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Sweco Talotekniikka Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 27.200 EUR.

Sopimus vaikuttaa Sweco Rakennetekniikka Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Sweco Rakennetekniikka Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 15.710 EUR.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Rakennustyöt. (45000000-7)
VII.1.3) Suorituspaikka
Kainuu (FI1D8)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Muutoksen kohteena olevat hankinnat koskevat alkuperäisen sopimuksen jälkeen tarkentuneita tehtäviä, jotka hankkeen toteutuksen aikana ovat tulleet tarpeellisiksi toteuttaa. Muutokset koskevat kuudennen leikkaussalin lisäämistä, logistiikkaterminaalin muutostöitä, kiinteästi asennettavia huoltolaitteita ja kannatusjärjestelmiä sekä kahdentavan konesalin toteuttamista.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 -
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 132418159 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Caverion Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0146519-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Skansa Talonrakennus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1772433-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Architects Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0635637-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Rakennetekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635439-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Talotekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0957613-7
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco PM Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635438-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Allianssiurakan tarjouspyyntöasiakirjoissa ja myöhemmin urakkaa koskevissa sopimusasiakirjoissa on esitetty urakan hankintojen toteuttamisen periaatteet, joiden mukaan työt ja hankinnat tehdään allianssiosapuolten omilla resursseilla tai hankkimalla ne ulkopuolisilta toimittajilta. Tehtäväluetteloon on koottu hankkeen urakointi-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät, jotka kattavat rakennusteknisten, taloteknisten, sairaalalaite- ja järjestelmien sekä ict-suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät.

Muutoksen kohteena olevat hankinnat koskevat alkuperäisen sopimuksen jälkeen tarkentuneita tehtäviä, jotka hankkeen toteutuksen aikana ovat tulleet tarpeellisiksi toteuttaa.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Sairaalan rakennus- ja kiinteistötekniikka sekä laitteet ja järjestelmät muodostavat toisiinsa sidoksissa olevan kokonaisuuden. Keskeinen tavoite on luoda hallittu, integroitu kokonaisuus, joka tehostaa potilaiden hoitoa, turvallisuutta ja sujuvuutta. Näihin liittyvät ratkaisut ovat sairaalan käyttäjien sekä urakan suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyönä toteuttamat. Täten myös lisäykset ja muutokset ovat sidoksissa prosessin osapuoliin.

Sairaalan rakennustyöt ovat käynnissä, eikä muutoksia voida erottaa alkuperäisestä sopimuksesta erilliseksi ilman merkittäviä haittoja. Sopimuskumppanien vaihtaminen aiheuttaisi urakan viivästymistä sekä kustannusten kasvua, vaikeuttaisi olennaisesti töiden yhteensovittamista sekä kasvattaisi hankkeen hallinnan riskejä.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 132418159 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 133669091 EUR
«« Takaisin