«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Markkinavuoropuhelu joukkoliikenteen hankinnasta

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021006
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445523

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 86
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Samuli Kallio
Puhelin:+358 295038252
Sähköpostiosoite:samuli.kallio@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Markkinavuoropuhelu joukkoliikenteen hankinnasta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan liikennepalveluja koskeva tietopyyntö, jonka tarkoituksena on käynnistää vuoropuhelu palveluntuottajien sekä käyttäjien eturyhmien kanssa liittyen liikennepalveluihin ja niiden tuottamiseen. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa.

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Päätökset hankintaprosessin mahdollisesta käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelu toteutetaan kahdessa eri tilaisuudessa, jotka järjestetään:

- 30.10.2018 klo 12.30-14.30 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 90130 Oulu),

- 31.10.2018 klo 10.30-12.30 (Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Oulu).

Tarkemmat tiedot markkinavuoropuhelusta sekä ilmoittautuminen tilaisuuksiin osoitteessa https://bit.ly/2CzSOq5 viimeistään 23.10.2018.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan suomen kielellä.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
26.11.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin