«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : LUUNTIHEYDEN MITTALAITTEEN HANKINTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOS SATADIAGIN KUVANTAMISEN VASTUUALUEELLE RAUMAN TOIMIPISTEESEEN

09.10.2018 13:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020992
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0825915-6
Yhteyshenkilö Liisi Ritala
Postiosoite Linjatie 2
Postinumero 28430
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447079640
Sähköpostiosoite liisi.ritala@satshp.fi
Faksi +35826277599
Internet-osoite (URL) http://www.satshp.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
LUUNTIHEYDEN MITTALAITTEEN HANKINTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOS SATADIAGIN KUVANTAMISEN VASTUUALUEELLE RAUMAN TOIMIPISTEESEEN
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
18/59
Hankinnan kuvaus

Liikelaitos SataDiagin Rauman kuvantamisen luuntiheyden mittalaitteen röntgenputki rikkoutui elokuussa 2018. Laite on vuodelta 2004 ja se oli suunniteltu uusittavaksi 2019–2020. Laitteen korjaamisen kustannukset olisivat olleet jopa 30 % uuden laitteen hinnasta, joten uusimisen aikaistaminen oli tässä tilanteessa järkevää.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Luuntiheysmittarit. (33111660-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Satakunta (FI196)
Sopimuksen kokonaisarvo
96500.00 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Scanex Medical Systems Oy
Y-tunnus 0971011-3
Postitoimipaikka Parainen
Maa Suomi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Peruste suorahankinnalle on hankintalain 1397/2016 40 §:n kohdan 2 mukainen: Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos: 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Luuntiheyden määrityksen tulos kaksoisenergiaan perustuvalla laitteella on riippuvainen laitevalmistajasta. Koska mittaustuloksia seurataan potilailla useita vuosia ja useiden eri tulkitsijoiden toimesta, on tärkeää, että tulokset ovat helposti vertailtavissa myös laitteen uusimisen jälkeen ilman muuntokertoimien käyttöä.

Lisätietoja

Edellä mainittu huomioiden hankitaan GE Lunar iDXA Pro laitteisto saadun tarjouksen mukaisesti sisältäen seuraavassa mainitut optiot. GE Lunar iDXA Pro -laitteisto 84.000,00 € Pediatrinen Femur –ohjelmisto-optio 3.500,00 € Tehdashuoltokoulutus 2 hlö 9.000,00 €

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin