«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy : FTIR-kaasuanalysaattori / KymiLabs

09.10.2018 13:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020981
Tarjoukset 31.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2472908-2
Yhteyshenkilö Johanna Kahilakoski
Postiosoite Patteristonkatu 3 D
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358406550555
Sähköpostiosoite johanna.kahilakoski@xamk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.xamk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=202419&tpk=88149885-5f34-419e-90d8-0596afacd10e
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammattikorkeakoulu
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
FTIR-kaasuanalysaattori / KymiLabs
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
398/02.06.01/2018
Hankinnan kuvaus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n KymiLabs–tutkimusyksikkö pyytää tarjousta FTIR-kaasuanalysaattorilaitteiston hankinnasta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. FTIR-kaasuanalysaattorilaitteisto hankitaan: A) ensisijaisesti leasing-sopimuksella ja B) toissijaisesti kertaostona. Tarjoaja voi antaa tarjouksessaan hinnan joko A) leasing-sopimukselle (kesto 48 kk) tai B) kertaostolle tai molemmille (A+B). Tilaaja päättää tarjousten perusteella laitteiston hankinnasta. Hankinnan määrä on yksi (1) FTIR-kaasuanalysaattorilaitteisto. Hankinnan sisältö: - Kannettava FTIR-kaasuanalysaattori - Lämmitetyt näytelinjastot - Kannettava näytesondi - Hapenmittauslaite - 0.1μm ruostumaton terässuodatin näytteenottoyksikköön - Päästömittaussovellus sisältäen kuudentoista (16) kaasun kalibrointipaketin (mitattavat kaasut: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C6H14, HCOH). Päästömittaussovellukseen on voitava lisätä uusia yhdisteitä. - Laitteiston käyttökoulutus (1 päivä) tilaajan tiloissa (osoite: Pääskysentie 1, Kotka). Laitteiston käyttökoulutuksen hinta tulee sisältyä laitteiston kokonaishintaan. Laitteiston tulee soveltua kenttämittauksiin. Laitteistoon tulee olla saatavilla varaosat kymmeneksi (10) vuodeksi. Laitteiston tulee pystyä mittamaan pitoisuuksia märästä korroosiivisesta kaasuvirrasta. Laitteiston huoltopalvelun tulee sijaita Suomessa. Laitteisto on toimitettava tilaajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa tilauksesta. Tarjouspyyntö ei sisällä ostovelvoitetta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kaasunilmaisimet. (38431100-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kotka (K285)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Menettelyn kulku on seuraava: 1. Hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisu 2. Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen 3. Tarjousten jättäminen määräaikaan mennessä 4. Tarjousten avaaminen 5. Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta 6. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 7. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 8. Tarjousten vertailu 9. Hankintapäätös Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä / syistä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. VARATOIMITTAJAN VALINTA Hankintayksikkö valitsee varatoimittajaksi kilpailutuksessa toiseksi tulleen tarjoajan. Varatoimittaja valitaan siltä varalta, että kilpailussa eniten pisteitä saaneen palveluntuottajan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa, palveluntuottaja esittää kohtuuttomia muutoksia sopimusehtoihin, neuvotteluissa ei muusta syystä päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä tai sopimukselle syntyy toimituksen aikana ehtojen mukainen purkuperuste. Tällöin hankintayksikkö kumoaa tekemänsä hankintapäätöksen ja tekee uuden hankintapäätöksen sekä solmii sopimuksen varatoimittajan kanssa. Jos sopimuksen teko ei edellä mainituista syistä toteudu varatoimittajankaan kanssa, hankintayksikkö järjestää uuden kilpailutuksen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2018 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/xamk. Tarjouksia ei oteta vastaan millään muulla toimitustavalla. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspalvelu.fi:n kautta ei voi jättää myöhästynyttä tarjousta. Tarjous on annettava suomen kielellä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin, sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelimitse +358 207661077. Varmistattehan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.tarjouspalvelu.fi/xamk. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin