«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ilmatieteen laitos : Siivouspalvelut Arktinen avaruuskeskus, Ilmatieteen laitos

09.10.2018 12:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020978
Tarjoukset 13.11.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ilmatieteen laitos
Y-tunnus 0244664-7
Yhteyshenkilö Pipsa Ylikantola-Päkki
Postiosoite Erik Palménin aukio 1
Postinumero 00560
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358405729755
Sähköpostiosoite pipsa.ylikantola-pakki@fmi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.fmi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Siivouspalvelut Arktinen avaruuskeskus, Ilmatieteen laitos
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Dnro 25/230/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Sodankylään, Ilmatieteen laitoksen Arktiselle avaruuskeskukselle. Hankinnan tavoitteena on tarkoituksenmukainen siivous, jotta pinnat ja materiaalit kestävät suunnitellun elinkaarensa ajan. Siivous suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tiloissa tapahtuva toiminta on mahdollista. Tavoitteena on ylläpitää vaadittua puhtaustasoa. Tilat siivotaan vähintään palvelukuvauksen mukaisesti ja muut palvelut sovitun mukaisesti. Sopimuskausi on 2 + 1 vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua. Sopimuksen perusteella on mahdollisuus hankkia sekä varsinaisella sopimuskaudella että mahdollisena optiovuotena tarvittava määrä lisäsiivouspalveluita.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoukset tulee toimittaa suomen kielellä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Tarvittaessa pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.11.2018 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin