«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kouvolan kaupunki : Dynaaminen hankintajärjestelmä: Työnohjaus

09.10.2018 11:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020961
Osallistumishakemukset 31.12.2021 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kouvolan kaupunki
Y-tunnus 0161075-9
Yhteyshenkilö Suvi Kotonen
Postiosoite PL 85
Postinumero 45101
Postitoimipaikka Kouvola
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinta@kouvola.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kouvola.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=202529&tpk=84b0cb7a-9420-4da7-889c-6662de8d4791
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Dynaaminen hankintajärjestelmä: Työnohjaus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
202529
Hankinnan kuvaus

Kouvolan kaupunki perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka sisällä tullaan hankkimaan Kouvolan kaupungin työyhteisöille työnohjauksen palveluita. Dynaamiseen hankintailmoitukseen voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Järjestelmän kesto on 9.10.2018-1.12.2021. Kouvolan kaupunki hyväksyy dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät hakijalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen tarjouskilpailun suunniteltu ajankohta on marraskuun 2018 aikana. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestetään aina vuosittain tarjouskilpailu työyhteisöittäin hankittavista työnohjauksen palveluista. Kuitenkin jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka kilpailutuksen mukainen vuosittainen sopimuskausi päättyisi. Lisäksi Kouvolan kaupunki varaa oikeuden kilpailuttaa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä muita työnohjauspalveluihin liittyviä projekteja tai koulutuksia. Tarkemmat ohjeet dynaamisesta hankintajärjestelmästä ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä "Ohje_dynaaminen hankintajärjestelmä". Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo jää kansallisen kynnysarvon alle, eli hankinta toteutetaan pienhankintana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Määritelty osallistumishakemuksen soveltuvuusvaatimukset-kohdassa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Määritelty osallistumishakemuksen soveltuvuusvaatimukset-kohdassa.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.12.2021 0.00
Lisätietoja

Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea mukaan koko sen keston ajan. Hankintayksikkö käsittelee osallistumishakemukset ja hyväksyy hakijan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintayksikkö tekee päätöksen hakijan hyväksymisestä 10 työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Hankintayksikkö varaa oikuden pidentää kohtuullisesti hyväksymisaikaa erilaisten kiire- ja lomakausien aikana. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestettävissä vuosittaisissa kilpailutuksissa tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailussa otetaan huomioon hinnan lisäksi tarjoajan soveltuvuus ja kokokemus kohderyhmään. Sopimuskaudella valittujen palveluntuottajien joukosta tilaaja valitsee kuhunkin työnohjausjaksoon soveltuvimman toimittajan haastattelujen sekä osallistumishakemuksen ja tarjouspyynnön perusteella. Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään aina toimeksiantosopimus. Kilpailutusvaiheen tarkemmat tiedot ilmoitetaan tarjouspyynnön yhteydessä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kouvolan kaupunki
Postiosoite PL 85
Postinumero 45101
Postitoimipaikka Kouvola
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinta@kouvola.fi
«« Takaisin