«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos) : Staran talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019

09.10.2018 11:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020956
Tarjoukset 25.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Y-tunnus 0201256-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkitekniikan rakentaminen
Yhteyshenkilö Heikki Laristo
Postiosoite PL 1660
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite heikki.laristo@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/stara
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=204199&tpk=cf10963f-9b0e-4dce-8c9c-aca3bebf4068
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Staran talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL 2018-010102
Hankinnan kuvaus

Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne talviasfalttipäällystystöistä ajalle 1.12.2018 - 30.4.2019 sekä jyrä- että valuasfaltilla tehtynä Helsingin kaupungin alueella, tämän 9.10.2018 lähetetyn tarjouspyynnön ja liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on rakennusurakka joka toteutetaan yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana ja sitä suorittamaan valitaan yksi sopimusurakoitsija. Hankintayksikkönä on Stara ja hankinta tulee erityisesti Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastojen käyttöön. Alustavat määrätiedot on koottu Staran tarpeiden pohjalta. Hankinnan kohteena ovat asfalttipäällysteiden paikkaus- ja korjaustyöt sekä rakennuskohteiden välttämättömät päällystystyöt talvikautena. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita tulevista töistä, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Lopullisesti toteutuvat työmäärät voivat olla joko pienempiä tai suurempia kuin tarjouspyyntö vaiheessa arvioidut, eivätkä määrien muutokset vaikuta yksikköhintoihin (poikkeus YSE 1998 / 45 §). Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä 1 toimitetun urakkasopimusmallin mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Katujen päällystystyöt. (45233252-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2018 - 30.4.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta (khs 19.12.2011,1144 §, jäljempänä ”harmaan talouden ohje”). Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa, ja tarjous tulee laatia suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Tarjouksessa annettujen soveltuvuutta koskevien tietojen paikkansapitävyyden tarkistaminen 6. Hankintapäätöksen tekeminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen (muutoksenhakuajan jälkeen) Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä siihen oikeutetut hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. TOIMITETTAVAT SELVITYKSET Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen päätösesityksen tekemistä toimittaa seuraavat selvitykset: 1. Mikäli tarjoaja ei kuulu Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani - palveluun, tai tiedot eivät käy sieltä ilmi, tulee erikseen toimittaa: - rekisteröitymisiä koskevat selvitykset, - kaupparekisteriote, - todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta, - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta, - selvitys sovellettavista työehtosopimuksista, - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä sekä - todistus vastuuvakuutuksen ottamisesta. 2. Rating Alfa -raportti. 3. Selvitys urakkaan varatuista resursseista (työnjohto ja työntekijät, konekalusto ja alihankintasopimukset). 4. Selvitykset työturvallisuussuunnitelmasta, laadunvalvontajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmästä. 5. Muita mahdollisia poissulkemisperusteita koskevat selvitykset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.10.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin