«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden kaupunki : Lahden kaupunki: Asianhallinta ja dokumentinhallinta, sähköinen arkisto

09.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020898
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 195-441623
Tarjoukset 12.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=202133&tpk=809dc3bf-280e-4d10-936d-1ce009091f68

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:PL 202 (Saimaankatu 11, PL 202)
Postinumero:15101
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarinka Ringvall
Puhelin:+385 505594078
Sähköpostiosoite:tarinka.ringvall@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahden seutu (S071)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lahti

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=202133&tpk=809dc3bf-280e-4d10-936d-1ce009091f68
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lahden kaupunki: Asianhallinta ja dokumentinhallinta, sähköinen arkisto
Viitenumero:
D/2231/02.08.00.00.03/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Lahden kaupungin tiedonhallinnan järjestelmäkokonaisuutta. Kilpailutettavan tietojärjestelmän tulee kattaa dokumenttien ja asiakirjojen sähköinen käsittely ja hallinta niiden koko elinkaaren ajan, vastaanottamisesta tai tallennuksesta aina pitkäaikaisarkistointiin ja hävittämiseen. Lahden kaupungin eri yksiköiden operatiiviset tietojärjestelmät tulevat säilymään edelleen ja toimimaan osana dokumenttien ja asiakirjojen sähköisen hallinnan järjestelmäkokonaisuutta. Vaatimukset hankinnalle on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 1 (Liite 1 Vaatimusmäärittely ja 2 (Liite 2 Vaatimusluettelo). Kilpailutettavan järjestelmän tulee olla valmisohjelmisto ja integroitua osaksi toiminnallista ja järjestelmäteknistä kokonaisuutta sekä yhdistää kokonaisuus loppukäyttäjän kannalta eheäksi kokonaisuudeksi. Tarjoajan on tarjottava ohjelmistoa perinteisellä asiakkaan palvelimille asennettavilla ratkaisuilla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lahden kaupunki haluaa kehittää ja uudistaa dokumenttienhallintaa, asianhallintaa, arkistointia ja prosessiohjautuvuutta sekä teknologialähtöisesti että toimintatapoja uudistamalla. Nykyinen dokumenttienhallinnan ohjelmisto on tullut elinkaarensa päähän ja on osaltaan tekijä miksi Lahti haluaa kilpailuttaa järjestelmäkokonaisuuden. Uuden järjestelmän tärkeimpinä ominaisuuksia ovat monipuolisuus ja helppokäyttöisyys sekä luotettavuus. Sähköisen arkistoinnin suorittamiseen on Lahdessa ollut kaksi eri ohjelmistoa, dokumenttienhallinnassa ja asianhallinnassa omansa (IBM DM,RM,CM sekä Triplan Arkki ja Tweb). Nykyisellään arkistoon syntyy noin 100 000 dokumenttia vuodessa. Julkishallinnon tietojärjestelmissä on otettava huomioon niiden toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat ja velvoittavat lait, asetukset ja määräykset. Arkistolaitoksen SÄHKE2-normi ohjaa sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelyä, hallintaa ja säilyttämistä sekä tiedon elinkaaren hallintaa. SÄHKE2-määräykset on otettava huomioon kehitettäessä tietojärjestelmiä, joissa syntyy arkistoitavaa tietoa. Ratkaisun tietomallin tulee perustua SÄHKE2-metatietomalliin. Kilpailutettavan tietojärjestelmän tulee kattaa dokumenttien ja asiakirjojen sähköinen käsittely ja hallinta niiden koko elinkaaren ajan, vastaanottamisesta tai tallennuksesta aina pitkäaikaisarkistointiin ja hävittämiseen. Lahden kaupungin eri yksiköiden operatiiviset tietojärjestelmät tulevat säilymään edelleen ja toimimaan osana dokumenttien ja asiakirjojen sähköisen hallinnan järjestelmäkokonaisuutta. Tarjoajan tulee esittää paras mahdollinen kokonaisratkaisu ja hinnoitella kaikki kokonaisratkaisuun sisältyvät järjestelmäkomponentit, vaikka jokin järjestelmäkomponenteista olisikin Tilaajan käytössä nykyisin. Kilpailutettavan järjestelmän tulee olla valmisohjelmisto ja integroitua osaksi toiminnallista ja järjestelmäteknistä kokonaisuutta sekä yhdistää kokonaisuus loppukäyttäjän kannalta eheäksi kokonaisuudeksi. Tarjoajan on tarjottava ohjelmistoa perinteisellä asiakkaan palvelimille asennettavilla ratkaisuilla. Optiona voi tarjota myös käyttöpalvelua palveluntarjoajan omasta konesalista (SaaS). Optiona tarjottavaa käyttöpalvelua ei oteta huomioon vertailussa. Tulemme suorittamaan osana hankintaprosessia järjestelmien käytettävyyden ja käyttökokemuksen vertailun. Järjestelmien arviointi ajoittunee viikoille 48-50 jonka aikana tarjouskilpailuun osallistuvia järjestelmiä testataan Lahdessa. Tarkemmat ohjeet ja järjestelmiin konfiguroitavat käyttötapaukset löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3 (Liite 3 Demoympäristö). Tarkka aikataulu ilmoitetaan tarjouksensa jättäneille tarjoajille. Tarjouspyynnön liitteenä olevasssa vaatimusmäärittelyssä (Liite 1), vaatimusluettelossa (Liite 2) on kuvattu hankintaa tarkemmin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tehdään määräaikaisena neljäksi (4) vuodeksi, jonka jälkeen sitä jatketaan toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme referenssiä dokumenttien- ja asianhallinnan toteutuksista viimeisiltä kolmelta vuodelta, joista vähintään yksi kuntasektorilta. Vastaus ilmoitetaan ESPD lomakkeella ilmoittamalla referenssitoimituksen ajankohta, vastaanottaja, kuvaus toimeksiannosta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.11.2018 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin