«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : KESKEYTYSILMOITUS Työnhakupalvelu

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020894
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-444100

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 8060
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Helena Niska
Puhelin:+358 295037100
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/lappi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Työnhakupalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutettava työnhakupalvelu on eritelty liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1). Puitejärjestely on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lappi (FI1D7)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lapin ELY-keskus pyytää tarjousta työvoimapalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavan työvoimapalvelun sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa liite 1. Hankintayksikkö valitsee kolme (3) toimittajaa, jonka kanssa tekee puitesopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä palvelua tai hankkia vain osan jostakin tietystä tarjouksesta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tulevaan puitehankintasopimukseen sisältyy lisähankintaoikeus (optio) vuosille 2019-2021. Option käyttöönotto on ostajan harkinnassa. ELY-keskus ilmoittaa option käytöstä palvelun tuottajalle. Optiohankinta voidaan näin päätettäessä tehdä yhden palvelun tuottajan kanssa. Optio voi olla arvoltaan ja määrältään yhtä suuri tai pienempi kuin alkuperäinen hankinta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 186-421047

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Työnhakupalvelu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Työnhakupalvelu LAPELY/3524/2018 Hankintayksikkö on arvioinut tarjouspyynnön arviointikriteerin olleen valmentajaresurssien osalta tulkinnanvarainen. ELY-keskus on päättänyt keskeyttää hankinnan. Hankintayksikkö tulee julkaisemaan työnhakupalvelusta uuden tarjouspyynnön.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Lapin ELY-keskus
Postiosoite:PL 8060
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
Internet-osoitehttp://www.ely-keskus.fi/lappi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin