«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Valtioneuvoston kanslia : Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020888
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-444142
Tarjoukset 12.11.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Valtioneuvoston kanslia
Snellmaninkatu 1 A
00023
Valtioneuvosto

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245975-5
Postiosoite:Snellmaninkatu 1 A
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vnk.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vnk.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta
Viitenumero:
VNK/1782/26/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut. (55511000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valtioneuvoston kanslia kilpailuttaa uudelleen Eteläesplanadin henkilöstöravintoloiden palvelut yhtenä kokonaisuutena. Kyseessä on keskeytetyn hankinnan uudelleen kilpailutus. Tarjouspyyntöön oli jäänyt epäselvyys, joka johti keskenään vertailukelvottomiin tarjouksiin. Hankinnalla haetaan ravitsemussuositusten mukaista sekä luonnonmukaisesti tuotettuja ja sesonginmukaisia ruokapalveluja, joiden tuottamisessa otetaan huomioon energia- ja ympäristönäkökulma sekä ilmastovaikutus ja sosiaaliset näkökulmat. VNK valitsee yhden toimittajan sopimuskaudeksi, jonka pituus on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy lisäksi optio, jonka pituus on enintään kaksi (1 + 1) vuotta. Hankinta koostuu seuraavista osista: 1) Lounas- ja kahviopalvelut 2) Kokous- ja edustustarjoilujen tarjoaminen Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan ennakoitu arvo ja hankintavolyymi ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Hankinnan kohde ja palvelua koskevat ehdot ovat kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Eteläesplanadi 4, 10 ja 16 ja mahdollisissa muissa kohteissa esim. Kanavakatu 3C, Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelun tarjoaja hoitaa henkilöstöravintolapalvelun omana liiketoimintana omaan lukuunsa.Lounasruokapalveluiden ja kahviopalveluiden osalta palveluntarjoaja saa korvauksen henkilöstöravintoloiden asiakkailta.Palveluntarjoaja voi hyödyntää maksutta toiminnassaan toimipisteessä sijaitsevia keittiötiloja. Kokous- ja edustustarjoilujen osalta kyse on palveluhankinnasta, jossa tarjoilut tilaa ja korvauksen maksaa tilauksen tehnyt ministeriö, joka voi olla tiloja käyttävä ministeriö. Hankinnan kohde ja ehdot on kuvattu tarkemmin seuraavissa liitteissä: Palvelunkuvaus sisältäen arviointikriteerit (1) Ravitsemuslaatuvaatimukset ja laadunvalvonta (2) Hintalomake (3) Vastuunjakotaulukko (4) Pohjapiirustukset ja kokous-sekä edustustilat (5) Kone- ja laiteluettelo (6) CV-malli (7) Malliesimerkkejä kokoustarjoilutuotteista (8) Sopimusluonnos (9) VN Henkilötietojen käsittelyn ehdot (9.1) Turvallisuussopimusluonnos (10) Toimittajan turvallisuudenhallinnan kuvaus (11)

II.2.6) Arvioitu arvo
3000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Mikäli tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on keskenään ristiriitaisia tietoja tai vaatimuksia, sovelletaan tällöin tarjouspyynnössä esitetyttyjä tietoja tai vaatimuksia. Lounasruokailun ja kahviotoiminnan järjestämisen osalta kyseessä on hankintalaissa tarkoitettu käyttöoikeussopimus. Kokous- ja edustustarjoilujen osalta kyse on palveluhankinnasta, jossa kustannukset maksaa tilaaja.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyynnön liitteenä on hankinnassa käytettävä sopimusluonnos. Yleisinä ehtoina käytetään JYSE 2014 (palvelut) sopimusehtoja (päivitetty huhtikuussa 2017). Tarjoaja ei saa esittää sopimusluonnokseen tai yleisiin ehtoihin varaumia tai omia ehtoja. Tarjouskilpailun voittaneen kanssa tullaan tekemään liitteenä olevan mallin mukainen turvallisuussopimus. Palveluita toteuttavasta henkilöstöstä tullaan tekemään turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen suppea turvallisuusselvitys. Lisäksi jokaisen palvelun toteuttamiseen osallistuvan henkilön on allekirjoitettava vaitiolositoumus. Palvelussa käsitellään vähäisessä määrin henkilötietoja. Palveluntarjoajan tulee noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) velvoitteita. Tarjouspyynnön liitteenä on VN:n henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot ja kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista. Palveluntarjoajan tulee hyväksyä nämä ehdot eikä niihin saa esittää muutoksia, omia ehtoja tai varaumia.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.11.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Maksuehto on 21 pv netto laskun saapumisesta tilattua ja hyväksyttyä suoritusta vastaan. Lasku osoitetaan tilaisuuden järjestäneelle ministeriölle. Laskussa tulee olla riittävä erittely laskun perusteista. Tarkemmista laskutuskäytännöistä voidaan sopia ministeriökohtaisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin