«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Biojätteen keräys ja kuljetus Espoossa ja Kirkkonummella, Vantaalla sekä Länsi-Helsingissä ja kartonkipakkausten keräys ja kuljetus Länsi-Helsingissä

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020884
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-443330
Tarjoukset 08.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=204689&tpk=4d24a6f7-069c-4546-875e-472e592485c9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274241-9
Postiosoite:PL 300
Postinumero:00066
Postitoimipaikka:HSY
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juho Nuutinen
Puhelin:+358 456579310
Sähköpostiosoite:juho.nuutinen@hsy.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hsy

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=204689&tpk=4d24a6f7-069c-4546-875e-472e592485c9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Biojätteen keräys ja kuljetus Espoossa ja Kirkkonummella, Vantaalla sekä Länsi-Helsingissä ja kartonkipakkausten keräys ja kuljetus Länsi-Helsingissä
Viitenumero:
884/05.050.501.5011/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Biojätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä Espoossa ja Kirkkonummella, Vantaalla sekä Länsi-Helsingissä urakka-alueilla 15,16,83,45,46,77,78 ja 79. Urakka-aika on urakka- alueilla 15,16 ja 83 1.9.2019…3.3.2025, urakka-alueilla 45 ja 46 9.9.2019…22.3.2026. Kartonkipakkausten keräys ja kuljetus takakuormaus- ja nosturityönä Länsi-Helsingissä urakka-alueilla 111,112 ja 113. Urakka-aika on 9.9.2019…6.9.2027. Tarkempi kuvaus liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Biojätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä Espoossa ja Kirkkonummella, Vantaalla sekä Länsi-Helsingissä urakka-alueilla 15,16,83,45,46,77,78 ja 79
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

HSY:n alue ja Kirkkonummi. Tarjouspyynnön liitteenä kartat urakka-alueista.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Biojätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä Espoossa ja Kirkkonummella, Vantaalla sekä Länsi-Helsingissä urakka-alueilla 15,16,83,45,46,77,78 ja 79. Tarkempi kuvaus liitteenä ja sopimusmallissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.9.2019 - 6.9.2027
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakka-aika on urakka alueilla 15,16 ja 83 1.9.2019…3.3.2025, urakka-alueilla 45 ja 46 9.9.2019…22.3.2026 (perussopimuskausi 5 vuotta +1+0,5 vuoden optiokausia) ja urakka-alueilla 77,78 ja 79 9.9.2019…6.9.2027 (6 vuotta +1+1 vuoden optiokausi).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kartonkipakkausten keräys ja kuljetus takakuormaus- ja nosturityönä Länsi-Helsingissä urakka-alueilla 111,112 ja 113.
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kartonkipakkausten keräys ja kuljetus takakuormaus- ja nosturityönä Länsi-Helsingissä urakka-alueilla 111,112 ja 113. Urakan tarkempi kuvaus liitteissä ja sopimusmallissa

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:9.9.2019 - 6.9.2027
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakka-aika on 9.9.2019…6.9.2027 (6 vuotta +1+1 vuoden optiokausi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää seuraavat kelpoisuus ehdot voidakseen osallistua tarjouskilpailuun: 1) Oikeus jätteenkuljetuksen harjoittamiseen Suomessa seuraavien säädösten mukaan: - laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21.7.2006/693 - asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä (1.10.1999/924) - jätteenkuljetus (jätelaki 646/2011) 2) Tarjoajalla ei ole verovelkaa ja sen on maksanut työntekijöiden sosiaaliturvamaksut, 3) Tarjoaja noudattaa alalle soveltuvaa työehtosopimusta, 4) Työntekijöiden eläkevakuutusmaksut on maksettu, 5) Työntekijöiden tapaturmavakuutusmaksut on maksettu, 6) Työntekijöiden lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty 7) Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset palvelun toteuttamiseen 8) Tarjoajalla on liikenteestä vastaavan henkilö 9) Liiketoiminnan vastuuvakuutus

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 9.9.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.11.2018 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

10/2026

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin