«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Valtiokonttori : Tietopyyntö: Vakuushallintajärjestelmä

18.10.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020878
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 202-459320

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtiokonttori
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245440-1
Postiosoite:PL 14
Postinumero:00054
Postitoimipaikka:VALTIOKONTTORI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.valtiokonttori.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Vakuushallintajärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on Valtiokonttorin lainojen vakuushallintajärjestelmä, sen toteutusprojekti, järjestelmään liittyvä ylläpitopalvelu sekä järjestelmään liittyvää jatkokehitystyötä, joka kattaa Valtiokonttorin tarpeet.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan Antolainausyksikkö hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

Vakuuden hallinta kytkeytyy tärkeäksi osaksi rahoitustoimintaa ensisijaisena tavoitteenaan minimoida valtion luottotappiot annettujen reunaehtojen ja rajoitusten puitteissa. Vakuudenhallinta on järjestetty Antolainausyksikön alaisuudessa lainatyyppien mukaisesti usean ryhmän toiminnaksi.

Vakuushallintajärjestelmän tavoitteena on ylläpitää kunkin vakuuslajin perustietoja sekä tietoja Valtiokonttorin tai jonkin rahoituslaitoksen (valtion tukemat lainat) hallinnoinnissa olevista vakuuksista sekä vakuuteen liittyvistä sitoumuksista. Järjestelmässä tulee voida hallinnoida erilaisia vakuuslajeja, sekä tarvittaessa perustamaan uusia vakuuslajeja.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
9.1.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Vakuushallintajärjestelmän on kyettävä hakemaan ja päivittämään informaatiota mm. Maanmittauslaitoksen hallinnoimista rajapinnoista sekä vastaanottamaan sähköisessä muodossa lainanmyöntäjien välittämiä vakuustietoja. Järjestelmän tulee välittää vakuustiedot muihin rahoituksen tietojärjestelmiin. Riskienhallinta on huomioitava osana ratkaisua ja järjestelmän on tuettava riskienhallinnan toteuttamista. Järjestelmän tulee kyetä hakemaan vakuuden arvonkehitystietoja tarvittavista tietolähteistä.

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa.

Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 29.10.2018 klo 12.00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi, yhteyshenkilön yhteystiedot ja ehdottamanne teknologian/järjestelmän nimi osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Valtiokonttori, vakuushallintajärjestelmä, tietopyyntö.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

Tietopyyntöön osallistuneille ei makseta korvausta vastaamisesta.

Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.10.2018
«« Takaisin