«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pöytyän kunta : Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetukset

09.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020869
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 195-441578
Tarjoukset 08.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://permalink.mercell.com/91633290.aspx

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pöytyän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1929519-5
Postiosoite:Kehityksentie 6
Postinumero:21800
Postitoimipaikka:Pöytyä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Elina Lindström
Puhelin:+358 417069887
Sähköpostiosoite:elina.lindstrom@juhaconsulting.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://permalink.mercell.com/91633290.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.poytya.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Auran kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0132103-3
Postitoimipaikka:Aura
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kunta@aura.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.aura.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oripään kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0135869-6
Postitoimipaikka:Oripää
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@oripaa.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.oripaa.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Koski Tl kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0213007-9
Postitoimipaikka:Koski Tl
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kosken.kunta@koski.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.koski.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Marttilan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0135086-2
Postitoimipaikka:Marttila
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kunta@marttila.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.marttila.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://permalink.mercell.com/91633290.aspx

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://permalink.mercell.com/91633290.aspx
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee mainittujen kuntien sosiaali - ja terveystoimialan asiakkaiden VPL - ja SHL - henkilökuljetuksia.

Oripää, Marttila, Aura, Koski Tl ja Pöytyä toimivat tässä hankinnassa hankintarenkaana. Hankintarenkaan osapuolet ovat valtuuttaneet Pöytyän kunnan toimimaan yhteishankintayksikkönä. Pöytyän kunta tekee hankintapäätöksen ja kukin hankintarenkaan osapuoli solmivat palvelusopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluun liittyvät asiakaslähtöiset tavoitteet ja toimintatavat sekä palvelun vähimmäisvaatimukset on määritelty palvelukuvauksessa. Lisäksi palvelukuvauksessa määritellään palvelujen laadun, riittävyyden ja saatavuuden vähimmäisvaatimukset, jotka palvelun tuottajan on täytettävä. Tarjottavan palvelun tulee olla palvelukuvausliitteen mukaista (liite 5).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiot 1+1 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.11.2018 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin