«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mikkelin kaupunki : Anttolan yhtenäiskoulun tilojen hankinta

09.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020859
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 195-440617
Tarjoukset 17.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=183062&tpk=0489d5c5-85d6-4f84-bfd0-43c1c8c7ddbf

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mikkelin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0165116-3
Postiosoite:Päämajankuja 1-3
Postinumero:50600
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Himanen
Puhelin:+358 151941
Sähköpostiosoite:anne.himanen@mikkeli.fi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mikkeli.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=183062&tpk=0489d5c5-85d6-4f84-bfd0-43c1c8c7ddbf
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Anttolan yhtenäiskoulun tilojen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on siirtokelpoiset muuntojoustavat tilat Anttolan yhtenäiskoulun tarpeisiin. Toimittaja suunnittelee ja toteuttaa tilat annettuja vähimmäisvaatimuksia noudattaen. Hankintayksikkö vuokraa valmiit koulutilat toimittajalta. Valittu tarjoaja toimii hankkeen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana ja vastaa kaikista yleisten sopimusehtojen mukaisista velvoitteista kuten työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työn laadunvarmistuksesta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Mikkeli (K491)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mikkelin kaupungin tilapalvelut pyytää tarjoustanne siirtokelpoisista muuntojoustavista tiloista Anttolan yhtenäiskoulun tarpeisiin. Toimittaja suunnittelee ja toteuttaa tilat liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Koulurakennuksen tulee kaikilta osin täyttää ko. kohteille ja niiden toteuttamiselle asetetut vaatimukset ja määräykset, sekä paikallisen rakentamista ohjaavien ja valvovien viranomaisten määräykset. Toimitukseen sisältyy koulurakennuksen rakentaminen täysin käyttövalmiiksi, maa- ja perustustöineen, kaupungin omistamalle rakennuspaikalle, sekä rakennuksen vuokraus Mikkelin kaupungin tilapalveluiden käyttöön tarjouspyynnön liitteen 1, Toimitussisällön vähimmäisvaatimukset ja vuokrausehdot, mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2020 - 31.5.2030
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Vuokra-aika on määräaikainen 10 vuotta. Määräaikaisen vuokra-ajan päätyttyä tilaajalla on oikeus irtisanoa osa (n. 50 %) rakennuksen kokonaisalasta, jolloin vuokrasopimus jatkuu jäljelle jääneiden tilojen osalta toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena molemminpuolisella 2 vuoden irtisanomisajalla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.12.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.12.2018 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin