«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy : Valkeakosken terveyskeskussairaalan rakennusautomaatiourakka

09.10.2018 10:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020829
Tarjoukset 9.11.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy
Y-tunnus 2826335-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Insinööritoimisto Jorma Väänänen Oy
Yhteyshenkilö Panu Lampinen
Postiosoite Hatanpään valtatie 34 D
Postinumero 33100
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Sähköpostiosoite tarjoukset@vaananen.com
Hankintayksikön luonne
Muu: Osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Valkeakosken terveyskeskussairaalan rakennusautomaatiourakka
Hankinnan kuvaus

Hankkeen automaatiotyöt laskenta-asiakirjojen mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Valkeakoski (K908)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Työnjohtajan kokemus tehtävästä tulee olla vähintään viisi vuotta. Ohjelmoitsijan kokemus vastaavista tehtävistä tulee olla vähintään viisi vuotta.

Urakoitsijalla tulee olla riittävät resurssit ja organisaatio hankkeeseen ja urakoitsijalla tulee olla hyvä projektinjohtokyky.

Tarjoajalla tulee olla toimipiste Pirkanmaalla. Tarjoajan automaatiourakoinnin liikevaihdon tulee olla yli 10 miljoonaa euroa, vuodessa ja työntekijöitä yli 100 henkilöä.

Rakennusautomaatiojärjestelmän perustana tulee olla viimeisin tekniikka. Järjestelmällä tulee olla järjestelmä- ja tuotetuki 15 vuotta vastaanotosta.

Urakoitsijan tulee toimittaa selvitys em. asioista tarjouksen liitteenä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous voidaan hylätä, jos se poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista ja ehdoista. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

1. tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen

2. tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset

3. tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle (urakkaohjelman kohta 14)

4. tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti

5. tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei työtä voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa

6. tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen (urakkaohjelman kohta 14)

7. tarjouksen tekijä on esittänyt tarjouksessa omia ehtojaan.

8. selvitys ”Kelpoisuus”-kohdan vaatimusten täyttymisestä puuttuu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.11.2018 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=27891

Tarjouspyyntö RAU.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin