«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Oulun Energia Oy : Kaukolämpöelementtien DN20-DN300 vuosihankinta

09.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020824
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 195-440942
Osallistumishakemukset 29.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Oulun Energia Oy
Aleksi Kangas
PL 116
90101
Oulu
Puh. +358442943990

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0989376-5
Postiosoite:PL 116
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Aleksi Kangas
Puhelin:+358 442943990
Sähköpostiosoite:aleksi.kangas@oulunenergia.fi
NUTS-koodi:Oulun seutu (S171)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oulunenergia.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.oulunenergia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) http://www.oulunenergia.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Energian tuotanto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kaukolämpöelementtien DN20-DN300 vuosihankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kaukolämmitys. (09324000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kaukolämpöelementtien DN20-DN300 hankinta vuodelle 2019

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulun seutu (S171)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulun seutu

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kaukolämpöelementtien DN20-DN300 hankinta vuodelle 2019

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja ja Myyjä voivat yhteisellä sopimuksella sopia optiovuoden käytöstä vuosille 2020 ja 2021.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tlaajavastuualin mukaiset asiat Tilaajavastuu.fi-palvelun kautta

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Hinta 85%

2. Logistiikka 6% (toimitusaika tilauksesta)

3. Laatu 9% (PUR-eristeen ʎ W/mK ja takuuaika)

Yhteensä 100%

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarvikkeiden on oltava L1/2010 suositusten mukaiset. Elementeillä ja osilla on oltava EHP-sertifikaatti tai vastaava kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Kaukolämpöelementit on tavallinen bulkkituote. Tarjoajat ovat olleet lähes aina pelkästään kotimaisia valmistajia.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.10.2018 15:00
IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
5.11.2018
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Oulun Energia Oy
Postiosoite:PL 116
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 855843300
Sähköpostiosoite:info@oulunenergia.fi
Internet-osoitehttp://www.oulunenergia.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin