«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen metsäkeskus : Konsultaatio metsätietostandardin skeemojen tuottamiseksi

09.10.2018 10:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020821
Tarjoukset 31.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen metsäkeskus 2440921-4 /
Keskusyksikkö
JuhaTahvola
Aleksanterinkatu 18 A
15410
Lahti
Puh. +358405802522

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen metsäkeskus
Y-tunnus 2440921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Keskusyksikkö
Yhteyshenkilö JuhaTahvola
Postiosoite Aleksanterinkatu 18 A
Postinumero 15410
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Puhelin +358405802522
Sähköpostiosoite kirjaamo@metsakeskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.metsakeskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Konsultaatio metsätietostandardin skeemojen tuottamiseksi
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö kohteena oleva konsultaatio pitää sisällään seuraavat tehtävät:

1. XML-asiantuntemusta vaativaa neuvontaa metsätietostandardeihin siten, että Suomen metsäkeskuksen kysymyksiin annetaan vastaus viimeistään seuraavana työpäivänä.

2. Standardien Valmistelutyöryhmän kokouksiin osallistuminen ja muistiinpanojen tekeminen standardien toteuttamiseen liittyvistä asioista.

3. XML-skeemojen valmistelu ja puhtaaksi kirjoittaminen esitettyjen vaatimusten pohjalta.

4. Vastaa teknisen kokonaisarkkitehtuurin ja sanomien paketoinnin tarkoituksenmukaisuudesta huomioiden olemassa olevat metsätietostandardit, JHS standardit sekä muut metsäalalla yleisesti käytössä olevat standardit.

5. Valmiiden skeemojen, muutosdokumentaatioiden ja esimerkkiaineistojen julkaiseminen internetissä.

6. Esimerkkiaineistojen tuottaminen ja niiden tuottamisessa sekä standardien testaamisessa avustaminen valmistelutyöryhmässä myöhemmin sovittavalla tavalla.

7. Esimerkkiaineistojen, standardien ja niihin liittyvien koodistojen hallintaan sekä skeemojen sisällöistä generoitavien dokumenttien tuottamiseen liittyvien työvälineiden toteutuksessa tai hankkimisessa ja käyttöönotossa sekä käytössä avustaminen.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
100000 - 180000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Päänimikkeistö
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Kyllä

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

kts. liitteet.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

kts. liitteet.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

kts. liitteet.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2018 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö_metsätietostandardi_2018.pdf

Sopimusluonnos_metsätietostandardi_2018.pdf

Tarjouspyyntö_metsätietostandardi _2018.doc

metsätietostandardi sopimus 2018.doc

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin