«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Liikennevirasto : Liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut

09.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020736
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 195-441692

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Arto Muukkonen
Puhelin:+358 295343069
Sähköpostiosoite:arto.muukkonen@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274586-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@hsl.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hsl.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@espoo.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@hel.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/hkl/fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@vantaa.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut
Viitenumero:
LIVI/2637/02.01.07/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Turvallisuuspalvelut. (79710000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Liikennevirasto hankkii yhdessä Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kanssa liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluja. Palvelu toteutetaan puitejärjestelynä yhden (1) puitesopimustoimittajan kanssa. Liikennevirasto toimi hankinnassa päävastuullisena hankintayksikkönä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittava palvelu sisältää rautatieasemia ja seisakkeita, niiden yhteydessä olevia bussiterminaaleja ja niiden lähialueilla, liikennepaikoilla, liityntäpysäköintialueilla sekä mahdollisesti junissakin tapahtuvaa vartiointia ja järjestyksen valvontaa. Järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluun kuuluu myös tunneleita, hankintayksiköiden hallinnoimia varikkoalueita, VAK-ratapihoja sekä radan teknisiä tiloja. Vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalveluun liittyy keskeisesti turvavalvomo, joka sijaitsee tällä hetkellä Pasilan virastotalossa. Hankintaan sisältyy em. turvavalvomon henkilöstö. Palvelulla tarkoitetaan myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän bussilinjastolla, pysäkeillä, bussiterminaaleissa ja linja -autoissa tuotettavia palveluja sekä Paloheinän tunneliin liittyviä järjestyksenvalvonta ja vartiointipalveluja. Palveluun sisältyy myös matkalippujen tarkastajien avustavia järjestyksenvalvontapalveluita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri laatuperusteita tarjouspyynnön mukaisesti40
Hinta 60
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 069-153092

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.9.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Avarn Security Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0108013-7
Postiosoite:Pitäjänmäentie 14
Postinumero:00380
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:6000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan ja sopimuksen arvoksi on ilmoitettu Liikenneviraston tilaaman osuuden arvioitu arvo puitesopimuksessa kolmelle vuodelle. Liikenneviraston kanssa tehty sopimus ei merkitse sopimuksen syntymistä muiden hankinnassa mukana olevien hankintayksiköiden kanssa. Muut hankinnassa mukana olleet hankintayksiköt solmivat omat sopimuksensa/tilaukset puitesopimustoimittajan kanssa päättäessään hankkia palveluita hankitun puitejärjestelyn kautta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.10.2018
«« Takaisin