«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr : Lean-konsultointikilpailutus

05.10.2018 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020649
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 193-436840
Tarjoukset 05.11.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=199346&tpk=8b62b23b-86e3-465e-ab8f-4200d01915fb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2228357-4
Postiosoite:PL 11000
Postinumero:00076
Postitoimipaikka:AALTO
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Matilainen
Puhelin:+358 503015348
Sähköpostiosoite:mikko.matilainen@aalto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.aalto.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=199346&tpk=8b62b23b-86e3-465e-ab8f-4200d01915fb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Säätiömuotoinen yliopisto
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lean-konsultointikilpailutus
Viitenumero:
D/556/01.01.04.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Aalto-yliopisto hankkii kaksi (2) puitesopimuskumppania toimintansa, toimintamalliensa ja prosessiensa kehittämiseen Lean-menetelmillä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Aalto-yliopisto pyytää tarjousta Lean-menetelmillä tuotettavasta konsultoinnista tämän tarjouspyynnön, siinä asetettujen ehtojen ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu Lean-periaatteita hyödyntävän prosessi- ja palvelukehittämisen tukemiseen strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Tuella tarkoitetaan sparrausta, työpajoja, valmennuksia ja koulutuksia lähitapaamisina ja virtuaalisesti sekä muita mahdollisia Lean-osaamisen kehittämisen toimenpiteitä. Lisäksi työ voi sisältää erilaisten tukimateriaalien, kuten esitysmateriaalien ja videoiden laatimista. Hankittavan palvelun kohderyhminä voivat olla Aallon verkostot, projektipäälliköt, asiantuntijat, prosessien ja palveluiden omistajat tai niissä käytännössä toimivat henkilöt sekä johto. Kohderyhmien henkilöillä voi olla Lean-johtamisen osaamista ja kokemusta tai he voivat olla vasta tutustumassa aiheeseen. Kumppanit tuovat osana konsultointia hyväksi havaitsemiaan malleja ja pohjia Lean-kulttuurin edistämiseksi ja menetelmien hyödyntämiseksi sekä kouluttavat Aaltoa Leanin hyödyntämisessä. Aalto ei kuitenkaan halua kumppanin tuovan ja/tai myyvän Aallolle ohjelmistoja tai muita lisäkustannuksia aiheuttavia välineitä. Kumppanin asiantuntijat tekevät yhteistyötä Aallon omien asiantuntijoiden ja toiminnan kehittäjien kanssa, tavoitteena kasvattaa heidän ammattitaitoaan Lean-menetelmien ja -osaamisen kehittämisessä. Yhteistyön on tarkoitus käynnistyä heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Yksityiskohtaisempi hankinnan kohteena olevien palvelujen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on esitetty tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjoajien soveltuvuudelle sekä henkilöiden osaamiselle ja kokemukselle asetettujen vaatimusten tarkoituksena on varmistaa yhteistyökumppanin ja tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus Lean-konsultoinnista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus astuu voimaan osapuolten allekirjoituksella ja on voimassa kaksi (2) vuotta (perussopimuskausi). Sopimus sisältää kaksi yhden vuoden optiokautta. Asiakas voi jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin yksi optiokausi (yksi vuosi) kerrallaan. Optiokauden käytöstä päättää Asiakas, joka ilmoittaa sen käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.11.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.11.2018 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2018
«« Takaisin