«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy : Patruunankatu 4 saneeraus

10.10.2018 11:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020456
Tarjoukset 31.10.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Y-tunnus 0433221-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Mäkelä Martti
Yhteyshenkilö Timo Kiukas
Postiosoite Valtakatu 44
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358204963206
Sähköpostiosoite timo.kiukas@aspakoti.fi
Internet-osoite (URL) www.aspakoti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5829
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Patruunankatu 4 saneeraus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Patruunankatu 4
Hankinnan kuvaus

Patruunankatu 4 sisäpuolinen saneeraus:

- rakennustekniset työt,

- lvis työt.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: remontti (laajahko) (IA25-1)
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: remontti (laajahko) (IA25-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
31.10.2018 - 25.1.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet:

Tarjouksessa tulee olla selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.

Laadunvarmistus:

Yrityksen laadunvarmistus ja työturvallisuus on oltava dokumentoidusti kunnossa.

Taloudellinen ja tekninen toimituskyky:

Urakoitsijalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky urakan suorittamiseksi. Riittävä taloudellinen toimintakyky tarkoittaa, että tarjoajan liikevaihto on edellisen päättyneen tilikauden osalta vähintään kaksi kertaa urakkatarjouksen suuruinen.

Urakoitsijalla tulee olla referenssejä vastaavan tyyppisistä urakoista.

Urakoitsijalla tulee olla riittävä pätevyys ao. toimialalla toimimiseen.

Avainhenkilöiden pätevyys ja referenssit:

Urakoitsijan tulee nimetä tarjouksessa kohteesta vastaava työnjohtaja. Pääurakoitsijan tulee nimetä myös kohteesta vastaava työpäällikkö.

Nimetyllä työnjohtajalla tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään 5 vuotta työkokemusta vastaavissa tehtävissä, riittävät referenssit ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan.

Kaikilla hankkeen avainhenkilöillä tulee olla näyttöä siitä, että tuntevat Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä tehtävien hoitaminen edellyttää. Kaikilta hankkeen avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

-selvitys tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista

-selvitykset yrityksen laadunvarmistuksen tasosta ja työturvallisuuden hallinnan menettelystä

-selvitykset yrityksen pätevyydestä ao.alalla

-selvitys yrityksen tilinpäätöstiedoista viimeiseltä kolmelta vuodelta

-selvitys yrityksen referensseistä vähintään tarjouspyyntöä vastaavan vaatimusluokan kohteista (viimeiset 5 vuotta)

-selvitys vastaavan työnjohtajan pätevyydestä ja referensseistä (pääurakoitsijalla myös työpäällikkö)

Tarkemmat määrittelyt tarjouspyyntöasiakirjoissa

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan urakkalaskijoille pdf- tiedostomuodossa Buildercom-projektipankkijärjestelmän kautta. Paperiversioita ei toimiteta.

Tarjouspyyntö asiakirjat saa osoitteesta:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5829

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2018 10.00
Tarjousten voimassaoloaika

3kk

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin