«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Rovaniemen kaupunki : Etelärinteen vuokrapäiväkotihanke

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020227
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-442347

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rovaniemen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1978283-1
Postiosoite:Jämytie 33
Postinumero:96190
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:rakennuspäällikkö Juha Välitalo
Puhelin:+358 505677418
Sähköpostiosoite:juha.valitalo@rovaniemi.fi
NUTS-koodi:Rovaniemi (K698)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rovaniemi.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Etelärinteen vuokrapäiväkotihanke
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Rovaniemen kaupunkiin keskustan läheisyyteen toteutettavasta päiväkotihankkeesta. Päiväkoti toteutetaan 10 lapsiryhmälle ja sen suunnniteltu bruttoala on noin 2.200 brm2.

Hankkeen toteuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin ja vuokraa sen kaupungille hankinta-asiakirjoissa määriteltäväksi jaksoksi (alustavasti 20 vuotta). Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa päiväkodin käytettävyydestä ja ylläpidosta. Ylläpitopalvelut sisältävät todennäköisesti muun muassa kiinteistönhoidon ja vuosikorjaukset sekä käytettävyyden edellyttämät peruskorjaukset sekä mahdollisesti siivouksen. Palvelujen tarkka sisältö määritellään hankinnan asiakirjoissa. Hankkeen toteuttaja vuokraa päiväkodin tontin kaupungilta.

Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus keväällä 2019 ja käynnistää rakennustyöt kesällä 2019. Päiväkodin käyttöönoton tavoiteajankohtana on heinäkuu 2020.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Rovaniemi (K698)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Päiväkoti rakennetaan Rovaniemen kaupunkiin sille osoitetulle tontille osoitteessa Santamäentie 18-20.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta kattaa Etelärinteen päiväkodin toteutuksen ja vuokraamisen kaupungille edellä kohdassa II.1.4) kuvatulla tavalla.

Hankkeen toteuttaja on tarkoitus kilpailuttaa avoimella menettelyllä, jossa muun muassa luonnos hankkeen toteuttajan kanssa solmittavasta vuokrasopimuksesta liitetään tarjouspyyntöaineistoon. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan hinta-laatusuhteen perusteella.

Tarkoitus on, että tarjoaja toimittaa tarjouksensa liitteenä L1-tasoiset suunnitelmat (pohjapiirustus, julkisivut ja leikkaus) rakennuksesta ja tontin käyttösuunnitelman. Lisäksi tarkoituksena on, että tarjoaja esittää tarjouksessaan kohteen kiinteän vuokran koko jaksolle (indeksoituna siten kuin hankinnan asiakirjoissa myöhemmin määritellään).

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
3.12.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankkeesta antavat lisätietoja sähköpostitse Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuspäällikkö Juha Välitalo

(juha.valitalo@rovaniemi.fi) sekä hankkeessa konsulttina toimivan Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n projektipäällikkö Ville Riihinen (ville.riihinen@inspira.fi). Mahdolliset tiedustelut pyydetään osoittamaan molemmille henkilöille.

Lisätietotiedusteluihin annetut vastaukset eivät ole hankintayksikköä sitovia. Kaikki merkitykselliset tiedot esitetään hankkeen varsinaisessa hankintailmoituksessa tai hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavassa tarjouspyyntöaineistossa.

Nykyiseen luonnokseen päiväkodin vuokrasopimukseksi voi tutustua seuraavassa osoitteessa Haahtelan projektipankissa: https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=27882

Projektipankkijärjestelmään tulee rekisteröityä järjestelmän antamien ohjeiden mukaan (viittauksen tarjouspyyntöön ja lisäkirjeeseen voi sivuuttaa).

Hankkeesta kiinnostuneet mahdolliset tarjoajat voivat esittää vapaamuotoisesti kommenttejaan ja muutosehdotuksiaan vuokrasopimukseen sähköpostitse edellä mainittuihin osoitteisiin. Nämä kommentit ja muutosehdotukset pyydetään toimittamaan viimeistään ke 31.10.2018.

Hankintayksikkö huomioi kommentit hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavassa tarjouspyyntöaineistossa harkintansa mukaan.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2018
«« Takaisin