«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liikennevirasto : Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät

30.09.2018 12:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020140
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 189-427154
Tarjoukset 30.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=202911&tpk=7d39ea77-53a8-4b85-aa69-891e3cd9b0f9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.liikennevirasto.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.liikennevirasto.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Air Navigation Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postiosoite:PL 157
Postinumero:01531
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ansfinland.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.ansfinland.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postiosoite:Esterinportti 2 C
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finrail.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.finrail.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=202911&tpk=7d39ea77-53a8-4b85-aa69-891e3cd9b0f9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat kirjanpidon, maksuliikenteen sekä palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät. Palveluja hankitaan Traffic Management Finland konsernille (TMF). TMF on toimintansa 1.1.2019 aloittava valtion liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva erityistehtäväkonserni. Hankinta toteutetaan hankintarenkaana. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. Hankittavien palveluiden ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa 1.1.2019 otetaan käyttöön kirjanpidon ja maksuliikkeen palvelut seuraavissa kolmessa yhtiössä: Traffic Management Finland Oy, "Tie Oy" ja "Meri Oy". Muut käyttöönottovaiheet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Lisäksi hankinta sisältää käyttöönottoprojektit, hankinnan kohteena olevien palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien järjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja järjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaa on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä ja erityisesti liitteissä 1 - 1.6.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu [sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi tai tuomioistuimen sallittua hankintapäätöksen täytäntöönpanon]. Sopimus on määräaikaisena voimassa neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu ESPD-lomakkeessa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu ESPD-lomakkeessa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa. Tarjoajan tulee hyväksyä sopimusehdot sellaisenaan, eikä niihin ole sallittu tehdä varaumia tai lisätä tarjoajan omia sopimusehtoja.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 173-392507
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.10.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.10.2018 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.9.2018
«« Takaisin