«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus : INKA Satakunta - innovatiiviset kasvupalvelut Satakunnassa -projektin ulkoinen arviointi

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020001
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-443318
Tarjoukset 19.11.2018 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Päivi Lankoski-Raitio
PL 266
28101
Pori
Puh. +358295022039

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 266
Postinumero:28101
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Päivi Lankoski-Raitio
Puhelin:+358 295022039
Sähköpostiosoite:kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-020001/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
INKA Satakunta - innovatiiviset kasvupalvelut Satakunnassa -projektin ulkoinen arviointi
Viitenumero:
F21367/ SATELY/229/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Arviointitarjouspyyntö koskee henkilöasiakkaille kohdistettujen uusien palvelujen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen liittyvän ESR-projektin ulkoista arviointia. Tarjouskilpailun tavoitteena on käynnistää käyttäjälähtöinen ja vuorovaikutteinen kehittävä, konsultatiivinen arviointi, jossa korostuu tilaajan ja arvioitsijan välinen dialogi arvioinnin kaikissa vaiheissa. Arvioinnin tärkein tavoite on tuottaa konkreettisia ja sovellettavissa olevia kehittämissuosituksia projektin kehittämisen, toimeenpanon ja vaikuttavuuden tueksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satakunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö koskee INKA Satakunta - innovatiiviset kasvupalvelut Satakunnassa ESR-projektin ulkoista arviointia. Tarjoukseen tulee sisältyä mm. arviointisuunnitelma, arvioinnin toteuttajien osaamisen kuvaus tehtävänannon kannalta sekä kaksi arvioinnin väliraporttia ja loppuraportti. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.1.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: INKA Satakunta - innovatiiset kasvupalvelut Satakunnassa
II.2.14) Lisätiedot:

Katso liitteenä oleva tarjouspyyntö

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso liitteenä oleva tarjouspyyntö

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.11.2018 16:15
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.11.2018 15:00
Paikka: Pori

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntö - ulkoinen arviointi.pdf
Liite 1 INKA Satakunta hankesuunnitelma.pdf
«« Takaisin