«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri : SÄDEHOITOPOLIKLINIKAN JA KEUHKOPOLIKLINIKAN SISÄILMAKORJAUKSET JA MUUTOSTYÖT

18.09.2018 09:38
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019331

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2018-016713
Hankinnan nimi
SÄDEHOITOPOLIKLINIKAN JA KEUHKOPOLIKLINIKAN SISÄILMAKORJAUKSET JA MUUTOSTYÖT , Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Y-tunnus 0725937-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Yhteyshenkilö Jari Akkanen
Postiosoite Valto Käkelän katu 3
Postinumero 53130
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358406513001
Sähköpostiosoite eksote.hankinnat@eksote.fi
Internet-osoite (URL) http://www.eksote.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
SÄDEHOITOPOLIKLINIKAN JA KEUHKOPOLIKLINIKAN SISÄILMAKORJAUKSET JA MUUTOSTYÖT
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C15/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan 2B- ja 2E rakennusten sisäilmakorjausten rakennustyöt kokonaisurakkana hankinta-asiakirjoissa esitetyllä tavalla. Hankkeen urakkamuotona on

yksikköhintaurakka, jossa rakennusurakoitsija toimii

hankkeen päätoteuttajana. Mahdolliset muut urakoitsijat ovat rakennusurakoitsijan aliurakoitsijoita. Hanke sisältää kaikki suunnitelmissa ja asiakirjoissa esitetyt rakennus- ja lvisa-työt saatettuna täysin valmiiksi. Urakka sisältää 2B- ja 2E rakennusten sisäilmakorjauksiin liittyvät rakennustekniset

ja tarvittavat lvisa-työt kaikkine töineen ja hankintoineen asiakirjoissa esitetyllä tavalla täysin valmiiksi saatettuna sekä työmaan pääurakoitsijan tehtävät.

Urakka-aika on lokakuu 2018 – maaliskuu 2019.

Rakennuspaikan osoite on Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
400000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Hankintalain mukaan Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain mukaan tarjoajan tulee osoittaa tarjouksessaan, että se on hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Hankintalain mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Koska Hankintayksikkö joutuu hylkäämään kaikki määräaikaan mennessä saadut tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina eikä näin ollen voida tehdä tarjousten vertailua ja valita ketään hankinnan kohteen toteuttajaksi, hankintayksiköllä on hankintalain mukaiset perustellut ja todelliset syyt keskeyttää hankintamenettely. Hankintayksikkö keskeyttää hankinnan. Hankintayksikkö tulee julkaisemaan uuden hankintailmoituksen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin