«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki : Lauritsalan uusi koulu -hankkeen elinkaarikonsultti

14.09.2018 14:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019239

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus 0162193-3
Yhteyshenkilö Pekka Talonpoika
Postiosoite PL 11
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358400668760
Sähköpostiosoite pekka.talonpoika@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=199598&tpk=80dd301e-d66c-470a-9657-c4a33d72fc2a
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lauritsalan uusi koulu -hankkeen elinkaarikonsultti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
199598
Hankinnan kuvaus

Lappeenrannan kaupunki pyytää tarjousta Lauritsalan uusi koulu -hankkeen elinkaarikonsultin tehtävistä. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla joko tase- tai leasingrahoituksella. Elinkaarikonsultin tehtävänä on tuoda elinkaarimalliosaamista Lauritsalan uuden koulun elinkaarihankkeeseen ja tukea kaupungin omaa projektinjohto- ja rakennuttamisorganisaatiota elinkaaripalveluntarjoajan kilpailuttamisvaiheessa. Lappeenrannan kaupungin organisaatio hankkeessa on kuvattu liitteessä 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2018 - 31.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Tarjous liitteineen laaditaan suomen kielellä. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja sisältää tässä tarjouspyynnössä mainitut asiat. Pyydettyjen selvitysten tai tietojen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailun ulkopuolelle. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Tarjousten käsittelyn vaiheet: 1. Tarjousten soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen tekeminen Tarjoajien soveltuvuutta arvioidaan kohdassa soveltuuusvaatimukset ilmoitetun perusteella. Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksessa ei näin ollen voi esittää tarjouksen sitovuuteen liittyviä ehtoja tai varaumia.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.9.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin