«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Eduskunnan kanslia : Eduskunnan virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön hammashoitopalveluiden hankinta

14.09.2018 14:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019236
Tarjoukset 5.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Eduskunnan kanslia
Y-tunnus 0245977-1
Yhteyshenkilö Anri Rantala
Postiosoite Mannerheimintie 30
Postinumero 00102
Postitoimipaikka Eduskunta
Maa Suomi
Puhelin +35894321
Sähköpostiosoite kirjaamo@eduskunta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.eduskunta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=193983&tpk=666f5ffc-a395-4db7-856a-48c4ef39f7e7
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Eduskunnan virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön hammashoitopalveluiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Dnro 68/249/2018
Hankinnan kuvaus

Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia eduskunnan henkilöstön hammashoidon järjestämisestä siltä osin kun on kysymys suun perustutkimuksesta, hampaiden paikkauksesta (tai siihen verrattavasta toimenpiteestä) ml. hoitoon liittyvä kivunlievitys sekä hammaskiven poistosta. Palvelu koskee eduskunnan virka-ja työehtosopimuksen piiriin kuuluvia henkilöitä (noin 700 henkilöä), joille sopimusten mukaan kuuluu vuosittainen 300 euron suuruinen hammashoitokorvaus. Korvaus maksetaan toteutuneiden tarjouspyynnössä ja sopimuksessa sovittavien hoitojen kustannusten mukaan. Eduskunnan kanslia kilpailuttaa tällä tarjouspyynnöllä hammaslääkärit/hammaslääkäriasemat, joissa sopimusten piiriin kuuluvat virkamiehet ja työntekijät voivat käyttää edellä mainitun hammashoitokorvauksen. Ns. "toimittajapooliin" valitaan 10 Helsingissä toimivaa palveluntuottajaa, joilla voi olla toimipisteitä pääkaupunkiseudulla ja/tai muuallakin Suomessa. Sopimuskausi alkaa sopimuksen mukaan ja se päättyy 31.12.2019.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
- 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (E-liite 1 - 4, sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankinta). Hankinnassa noudatetaan eduskunnan kanslian hankintasääntöä (KTK 23.3.2017 § 4). Jos saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä eduskunnan kanslian edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei eduskunnan kanslia voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, eduskunnan kanslia voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hintavertailussa huomioidaan seuraavat toimenpiteet: 1) Suun perustutkimus 2) Kahden pinnan paikkaus 3) Hammaskiven poisto 4) Toimenpiteisiin liittyvä kivunlievitys ("puudutus") Toimenpiteiden hinnat lasketaan yhteen ja yhteishinnasta muodostuu tarjouksen vertailuhinta. Hinnan painoarvo on vertailussa 70 %. Tarjousten laadullisessa vertailussa annetaan pisteitä toimipisteen sijainnista suhteessa eduskuntataloon (15%) ja toimipisteiden lukumäärästä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa (15%). Pisteytyksen osalta ks. tarkemmin Hankinnan kohteen kriteerit, Yleiset kriteerit/tiedot.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.10.2018 15.00
Lisätietoja

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 31.1.2019 saakka.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Eduskunta
Postiosoite Mannerheimintie 30
Postinumero 00102
Postitoimipaikka Eduskunta
Maa Suomi
Puhelin +358 94321
Sähköpostiosoite kirjaamo@eduskunta.fi
Internet-osoite http://www.eduskunta.fi
«« Takaisin