«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Espoon kiinteistöjen sisäilmaston mittaus- ja palautejärjestelmien mukautettu dynaaminen hankintajärjestelmä

14.09.2018 12:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019189
Osallistumishakemukset 31.10.2022 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6
Yhteyshenkilö Jaakko Röpetti
Postiosoite PL 640
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358981621
Sähköpostiosoite hankinta@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=193589&tpk=b3d7ac1f-540d-4dee-bf55-57413dd14e71
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Espoon kiinteistöjen sisäilmaston mittaus- ja palautejärjestelmien mukautettu dynaaminen hankintajärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
3391/02.08.00/2018
Hankinnan kuvaus

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) osallistuu Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin kanssa VTT:n koordinoimaan Smart & Clean -sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat -projektiin. Projektiin liittyen Tilaaja pyytää tarjoajia jättämään hakemuksen mukautettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään liittymisestä, VAIHE A. Hakemuksen jättämisen yhteydessä tarjoaja voi halutessaan jättää tarjouksen mukautetun dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävässä hankinnassa (VAIHE B) joko osa-alueelle 1 ja/tai osa-alueelle 2. A vaiheessa) tarjoaja jättää hakemuksen ja osallistuu kiinteistöjen sisäilmaston mittarointijärjestelmän ja palautejärjestelmän mukautettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään B vaiheessa) tarjoaja jättää hakemuksen vaiheeseen A ja jättää tarjouksen osa-alueelle 1 Reaaliaikainen sisäilmaston mittaus antureilla ja siihen liittyvä tiedonsiirto- ja ohjelmistopalvelu ja/tai tarjoaja jättää tarjouksen osa-alueelle 2 Palautejärjestelmä ja siihen liittyvä tiedonsiirto- ja ohjelmistopalvelu. A vaihe) Mukautettu dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa neljän (4) vuoden ajan sen perustamisesta. Tarjoajan tulee jättää hakemus mukautettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta. Mukautettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään voi tämän jälkeen liittyä uusia tarjoajia neljä (4) kertaa vuodessa koko sopimuskauden ajan. B vaihe) Tarkempi kuvaus osa-alueen 1 ja 2 palvelusta on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Tarjouksen voi tehdä yhdelle tai molemmille osa-alueelle (jäljempänä myös kohderyhmä). Espoon kaupunki valitsee mukautetun dynaamisen hankintajärjestelmän ehdokkaiden valinnan yhteydessä kilpailutuksen perusteella kilpailutukseen osallistuneista yhden toimittajan osa-alueelle 1 ja yhden toimittajan osa-alueelle 2. tarjouspyynnön kohdan "Päätöksen teon perusteet" mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8) Dataa varten (JA17-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2018 - 31.10.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso kohta "Soveltuvuusvaatimukset".

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso kohta "Soveltuvuusvaatimukset".

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2022 0.00
Lisätietoja

Kyseessä on mukautettu dynaaminen hankintamenettely (jatkossa myös mukautettu dynaaminen hankintajärjestelmä). Tässä hankintailmoituksessa / osallistumispyynnössä on kyse mukautetun dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta ja mukautetun dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella tehtävistä kahdesta ensimmäisestä hankinnasta (VAIHE B, Osa-alueet 1 ja 2). Itse mukautettua dynaamista hankintajärjestelmää ei ole jaettu osa-alueisiin. Tämän hankintailmoituksen / osallistumispyynnön yhteydessä tehtävä hankinta (VAIHE B) on jaettu kahteen osa-alueeseen 1 ja 2. Tarjoajan tulee liittyä mukautettuun dynaamisen hankintajärjestelmään jättääkseen tarjouksen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa. Kilpailutukset tehdään mukautetun dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua mukautetun dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli. Tähän mukautettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään voivat liittyä mukaan myös Espoon konserniyhteisöt.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin