«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Hankinta- ja materiaaliyksikkö : Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto (1+1 kpl)

14.09.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019140
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-402893
Tarjoukset 15.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Hankinta- ja materiaaliyksikkö
Niklas Teir
PL 44
65101
Vaasa
Puh. +35862131714
Fax +35862131718

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Hankinta- ja materiaaliyksikkö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0349388-3
Postiosoite:PL 44
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Niklas Teir
Puhelin:+358 62131714
Sähköpostiosoite:niklas.teir@vshp.fi
Faksi:+358 62131718
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vaasankeskussairaala.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-019140/attachments

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Vaasan keskussairaalan röntgenosasto
Postiosoite:Hietalahdenkatu 2-4
Postinumero:65130
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:ylifyysikko Eini Niskanen
Sähköpostiosoite:eini.niskanen@vshp.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vaasankeskussairaala.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto (1+1 kpl)
Viitenumero:
2018/147NT
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Röntgenlaitteet. (33111000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pietarsaareen Malmin sairaalan röntgenosastolle hankitaan suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto korvaamaan vuonna 2003 hankitun natiivikuvauslaitteiston.

Hankintaan tälle vuodelle varattu määräraha on 200 000 EUR.

Tilaaja varaa (sitoumuksetta) optiomahdollisuuden yhden perusominaisuuksiltaan vastaavan laitteen hankintaan hankintapäätöstä seuraavan kahden vuoden kuluessa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pietarsaareen Malmin sairaalan röntgenosasto.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Malmin sairaalan röntgenosastolla tehdään vuosittain n. 12 000 natiiviröntgentutkimusta. Kuvattavat potilaat ovat pääasiassa aikuispotilaita, mutta säännöllisesti kuvataan myös lapsia ja nuoria.

Hankittavalla laitteella tullaan tekemään kaikkia normaaliin natiiviröntgentoimintaan liittyviä kuvauksia mukaan lukien skolioosikuvantaminen ja pitkien luiden kuvantaminen.

Koska hankittavalla laitteistolla tullaan kuvaamaan myös lapsia, tulee kuvanlaadun olla kliinisesti riittävän hyvä pienellä sädeannoksella ja kuvantamisen tulee olla mahdollisimman nopeaa liikeartefaktien minimoimiseksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa (sitoumuksetta) optiomahdollisuuden yhden perusominaisuuksiltaan vastaavan laitteen hankintaan hankintapäätöstä seuraavan kahden vuoden kuluessa. Tarjouksessa tulee ilmoittaa hinta optiolaitteelle.

Lisäksi pyydämme erittelemään ja hinnoittelemaan seuraavat optiot, mikäli ne ovat saatavilla:

1)Mahdollisuus pitkien luiden kuvaukseen seisten (mekaaninen akseli- ja skolioosikuvaus) ja maaten sisältäen tähän tarvittavat lisävarusteet ja –telineet. Seisten kuvauksessa telineessä tulee olla cm-mitta kuvien yhteen liittämisen tarkistamiseksi.

2)Toinen leveimmästä reunastaan väh. 40 cm oleva suoradigitaalinen detektori, joka sopii sekä thorax-telineeseen, että bucky-pöytään tai käytettäväksi ns. irtodetektorina.

3)Pieni irtodetektori ja tarvittavat akut ja akkulaturi (mikäli vaatii oman laturinsa)

4)Muut laitteistoon saatavilla olevat hilat

5)Muut tarjolla olevat ohjelmistot ja lisätarvikkeet (esim. paperirullateline). Tarjouksessa on esitettävä näiden tarkka sisältökuvaus.

6)Vanhan laitteiston purku ja poiskuljetus: Hankittava laitteisto korvaa vuonna 2003 hankitun laitteiston, joka koostuu seuraavista osista: röntgengeneraattori Siemens Polydoros IT 55, röntgenputki Siemens Opti150/30/50HC, THX-teline Siemens Vertix S, Buckypöytä Siemens Multix Top. Laitteisto on tällä hetkellä toimintakuntoinen (30.8.2018).

Yllä olevien optioiden hinnan tulee olla voimassa 31.3.2019 asti (pl. vanhan laitteiston purku ja poiskuljetus), jolloin optiot voidaan tarvittaessa hyödyntää myös varsinaisen hankinnan jälkeen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnössä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.10.2018 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.10.2018 9:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Toimittaja voi tarjota vain yhtä (1) laitetta. Toimittaja voi tarjota vain uutta, käyttämätöntä laitetta.

Toimittaja voi tarjota vain sellaista laitetta, jollainen/jollaisia on asennettu Euroopassa sijaitsevaan sairaalaan, koska laitteiston käytettävyyttä ja kuvanlaatua arvioidaan referenssivierailun perusteella. Tilaajan kohtuullisten matka- ja työaikakustannusten vuoksi vierailut tehdään vain Euroopan alueelle.

Tarjouspyynnön liitteenä on röntgenosaston pohjapiirustus pdf-muodossa (Liite 3, mitat on tarkistettava paikan päällä). Pohjapiirustus on erikseen pyydettäessä saatavilla dwg-muodossa röntgeninsinööri Bo Lindiltä (bo.lind@vshp.fi).

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Tarjouspyyntöön tai -kilpailuun liittyvät kysymykset tulee jättää sähköpostitse viimeistään 1.10.2018 osoitteeseen eini.niskanen@vshp.fi. Kysymyksiin vastataan viimeistään 5.10.2018.

Kysymykset ja vastaukset lähetään samansisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen kysymysten jättöaikana. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Vain Tilaajan kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat Tilaajaa sitovia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.9.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
TP Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto (1+1 kpl).pdf
Liite_1_Vertailuperusteet.xlsx
Liite_2_Tekninen lomake.xls
Liite_3_Pohjapiirustus.pdf
Liite_4_Hiltikisko.pdf
Liite_5_ESPD-Lomake.xml
Liite_6_Tietosuojaliite.pdf
«« Takaisin