«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka : Pilvipalveluiden jälleenmyynti ja jälleenmyyjän palvelut

14.09.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019138
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-403556
Osallistumishakemukset 31.12.2020 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=201288&tpk=7dd25364-c9ec-4c6d-906f-fdb3379ab26f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heikki Kähkönen
Puhelin:+358 405737929
Sähköpostiosoite:heikki.kahkonen@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=201288&tpk=7dd25364-c9ec-4c6d-906f-fdb3379ab26f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pilvipalveluiden jälleenmyynti ja jälleenmyyjän palvelut
Viitenumero:
HUS 176-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pyydämme osallistumishakemuksia pilvipalveluiden jälleenmyynnin ja jälleenmyyjän palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään. HUSin tavoitteena on dynaamisella hankintajärjestelmällä helpottaa pilvipalveluiden saatavuutta sekä yksinkertaistaa yksittäisten liiketoiminnan tarvitsemien sovellusten ja palveluiden hankintoja. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen osaan: A) Pilvipalvelualustojen jälleenmyynti B) Yksittäisten pilvipalvelualustasta toimitettavien liiketoimintasovellusten ja palveluiden jälleenmyynti. Hankinnan kohteena ovat myös jälleenmyyjän palvelut, kuten pilvipalvelun asiakaskohtaisen hyödyntämisen suunnittelu, konsultointi, muokkaus, käyttöönotto, koulutus, tuki ja ylläpito. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Myös pilvipalvelun valmistajat hyväksytään, jos ne myyvät itse omaa pilvipalveluaan ja täyttävät soveltuvuusvaatimukset.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:vain yhtä osaa

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pilvipalvelualustojen jälleenmyynti
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUSin tavoitteena on hankkia liiketoiminnan kulloinkin tarvitsemien pilvipalvelualustojen käyttöoikeudet ja niiden edellyttämät ylläpidot HUSin toimintaympäristöön, samoin kuin niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa tarvittavat asiantuntijapalvelut, tekemällä tarvittavat sopimukset kulloinkin hankittavan pilvipalvelualustan päämiehen ja valitun jälleenmyyjän kanssa. Kustakin hankittavasta pilvipalvelualustasta toteutetaan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus. HUSilla on jo ennestään sopimukset IBM:n, Microsoftin ja Oraclen pilvipalveluiden jälleenmyyjien kanssa, ja mainittujen ohjelmistovalmistajien pilvipalvelualustat ovat käytössä. Kyseisiin pilvipalvelualustoihin liittyvät hankinnat tehdään ensisijaisesti voimassa olevien sopimusten perusteella sopimusten päättymiseen saakka.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:14.9.2018 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

HUS voi pidentää tai lyhentää dynaamista hankintajärjestelmää lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 50 §:n mukaisesti. Pidentämisestä tai lyhentämisestä julkaistaan erillinen hankintailmoitus.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

HUSilla on sisäisen kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen perusteella oikeus tilata toimittajalta sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, versionvaihtoja ja tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yksittäisten pilvipalvelualustasta toimitettavien liiketoimintasovellusten ja palveluiden jälleenmyynti
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on yksittäisten pilvipalvelualustasta toimitettavien liiketoimintasovellusten ja palveluiden jälleenmyynti. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina. Sovelluksen tai palvelun jälleenmyynnin hankintaan voi liittyviä erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi suunnittelu, käyttöönottoprojekti, tuki ja ylläpito. Jos sovelluksen tai palvelun käyttöoikeutta ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista erikseen kilpailuttaa (se on esimerkiksi maksuton), sisäisen kilpailutuksen kohteena voivat olla pelkästään edellä mainitut palvelut.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:14.9.2018 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

HUS voi pidentää tai lyhentää dynaamista hankintajärjestelmää lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 50 §:n mukaisesti. Pidentämisestä tai lyhentämisestä julkaistaan erillinen hankintailmoitus.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

HUSilla on sisäisen kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen perusteella oikeus tilata toimittajalta sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, versionvaihtoja ja tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Ehdokas on merkitty kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2. Ehdokasta ei koske hankintalain (1397/2016) 80 tai 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. 3. Ehdokkaaseen ei kohdistu Euroopan unionin tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

4. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa verot ja sosiaaliturvamaksut. 5. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa työntekijöiden eläkevakuutus ja maksaa eläkevakuutusmaksut. 6. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa ottaa tapaturmavakuutus ja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. 7. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa maksaa muut mahdolliset lakisääteiset maksut. 8. Ehdokas on täyttänyt velvollisuutensa lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. 9. Ehdokkaan Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittarin (ks. http://www.asiakastieto.fi/palvelupaketti/riskimittari.jsp) mukainen viimeisin riskiluokka on RL1–RL3, tai jos ehdokkaan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, sitä vastaava. 10. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen. 11. Ehdokas vakuuttaa, että sillä on viimeistään sopimuskauden alkaessa hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät vakuutukset.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2020 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Sote- ja maakuntauudistuksesta tai muista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevista uudistuksista, päätöksistä tai sopimuksista saattaa seurata muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Jos muutosten seurauksena HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation (kuten maakunnan) toimialue laajenee, toimipaikat lisääntyvät tai toiminta kasvaa esimerkiksi tehtävien lisääntymisen vuoksi, HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on oikeus vastaavasti laajentaa sisäisten kilpailutusten ja niiden perusteella tehtävien sopimusten kohdetta. HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on sama oikeus, jos päätetään tehdä alueellista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Laajennus voi kattaa maantieteellisesti HYKS-erityisvastuualuetta vastaavan tai sitä laajemman Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- tai tuotantoalueen. Erikseen voidaan sopia sopimusten jakamisesta, jos HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation toiminta jakautuu edellä mainittujen uudistusten, päätösten tai sopimusten vuoksi useampaan yksikköön. HUSin tehtävien siirtyessä sen sijaan tulevalle organisaatiolle voidaan mahdollisessa siirtymävaiheessa järjestää sisäisiä kilpailutuksia ja tehdä niiden perusteella sopimuksia sekä HUSin että sen sijaan tulevan organisaation käyttöön.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.9.2018
«« Takaisin