«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Tunnuslevyt (2019-2022)

14.09.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019134
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-402891
Tarjoukset 15.10.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=199639&tpk=24290d0c-be86-44b2-9f3b-1a5be3c91116

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=199639&tpk=24290d0c-be86-44b2-9f3b-1a5be3c91116
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tunnuslevyt (2019-2022)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tunnistetarvikkeet. (30191140-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on tunnuslevyjen toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tunnuslevyt toimitetaan pääsääntöisesti kaiverrettuina. Kilpailutuksen perusteella Puolustusvoimien ja valitun toimittajan välille solmitaan puitesopimus vuosille 2019-2022.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 170000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee seuraavia tuotteita ja palvelua: - Tunnuslevy\pelti - Ketju, tunnuslevyn\metallinen - Kiinnike, tunnuslevyn ketjun\metallinen - Tunnuslevyn kaivertaminen Tunnuslevyt valmistetaan liitteenä 1 olevan teknisen eritelmän (414b, 29.8.2018) mukaisesti. Puolustusvoimat tilaa kootusti kaksi kertaa vuodessa (tammi- ja heinäkuun saapumiserät) Puolustusvoimien joukko-osastoihin sekä Rajavartiolaitoksen vartiostoihin palvelukseen astuville varusmiehille kaiverretut tunnuslevyt. Tilaus sisältää lisäksi kaivertamattomia tunnuslevyjä, ketjuja ja kiinnikkeitä. Tunnuslevyjä ja kaiverruspalvelua arvioidaan hankittavan noin 11.500 kpl/saapumiserä. Ketjuja ja kiinnikkeitä arvioidaan hankittavan noin 7.000 kpl/saapumiserä. Toimitusosoitteita/tilaus on noin 20 kpl. Luettelo Puolustusvoimien toimipisteiden sijaintipaikkakunnista on saatavilla internetissä osoitteessa www.puolustusvoimat.fi. Lisäksi joukko-osastot/vast. voivat tilata yksittäisiä tunnuslevyjä sekä muita sopimuksen tuotteita/palveluita. Samoin Rajavartiolaitos voi halutessaan käyttää solmittavaa sopimusta ja tehdä yksittäisiä tunnuslevyhankintoja. Joukko-osastojen/vast. ja Rajavartiolaitoksen tilausmäärien arvioidaan olevan vähäisiä. Tunnuslevyjä ja kaivertamispalvelua voidaan tilata yksittäin. Ketjujen minimitilausmäärä/toimitusosoite on 100 kpl ja kiinnikkeiden minimitilausmäärä/toimitusosoite 1.000 kpl. Hankinnassa otetaan huomioon mahdolliseen valmiuden kohottamiseen liittyvät vaatimukset sekä turvallisuusluokitellun aineiston luovuttamiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset. VALMIUDEN KOHOTTAMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Mahdollista valmiuden kohottamista varten Tarjoajalla tulee olla valmistus-/toimituskapasiteettia siten että Tarjoaja kykenee toimittamaan hankinnan kohteena olevia tuotteita ja palveluita kolmen (3) kuukauden kuluttua tilauksesta enintään 50.000 kpl/tuote/palvelu. Valitulta toimittajalta edellytetään hankintasopimuksessa sitoumusta varaamaan, erikseen sovittaessa, ilmoitettu kapasiteettivaatimus Puolustusvoimien käyttöön. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen todistus tai asiakirjat, jotka osoittavat, että Tarjoaja kykenee toimitusketjun rakenteen ja sijainnin puolesta noudattamaan hankintailmoituksessa esitettyjä valmiuden kohottamista koskevia vaatimuksia sekä sitoumus siitä, että mahdolliset muutokset toimitusketjussa sopimuksen toteuttamisen aikana eivät haittaa näiden vaatimusten noudattamista. Asiakirjoista tulee käydä ilmi kuinka Tarjoaja kykenee vaadittavan toimituskapasiteetin saavuttamaan. TURVALLISUUSLUOKITELTUUN AINEISTOON LIITTYVÄT VAATIMUKSET Hankintasopimuksen toteuttaminen edellyttää Puolustusvoimien turvallisuusluokitellun tiedon luovuttamista valitulle toimittajalle. Tiedon luovuttamisen edellytyksenä on, että valitun toimittajan ja Asiakkaan kesken on voimassaoleva hankintakohtainen turvallisuussopimus ennen sopimuksen allekirjoitusta. Hankintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan turvallisuusselvitykset ja vaitiolovakuutukset. Luovutettavan aineiston turvaluokitus liittyy viranomaisen asiakirjoihin ja fyysiseen materiaaliin, jotka ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL (621/1999) 24 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla. Tähän hankintaan liittyvien luovutettavien, salassa pidettävien aineistojen suojaustaso on korkeimmillaan ”KÄYTTÖ RAJOITETTU, Suojaustaso IV". TARJOUSNÄYTTEET Tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjousnäytteitä. Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteitä ei palauteta. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
170000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.10.2018 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.10.2018 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.9.2018
«« Takaisin