«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Loviisan kaupunki : Siivouspalveluiden hankinta vuodelle 2019

13.09.2018 15:25
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019126
Tarjoukset 14.10.2018 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Loviisan kaupunki
Y-tunnus 0203263-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Siivouspalvelut
Yhteyshenkilö Tuija Niemeläinen
Postiosoite Mannerheiminkatu 4
Postinumero 07900
Postitoimipaikka Loviisa
Maa Suomi
Puhelin +35840098286
Sähköpostiosoite hankinnat@loviisa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.loviisa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=199350&tpk=8dd831cc-71a5-444c-af77-eae0730b6089
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Siivouspalveluiden hankinta vuodelle 2019
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
199350
Hankinnan kuvaus

Loviisan kaupunki pyytää tarjousta siivouspalveluista, liitteessä 1 erittelyn mukaisesti (kohteet, neliöt ja taajuudet, liitteinä myös kohteiden pohjakuvat) Hankinta on jaettu osatarjouspyyntöihin alueittain: 1) Liljendalissa sijaitsevat kohteet 2) Valkossa sijaitsevat kohteet 3) Keskustan alueella sijaitsevat kohteet Tarjoaja voi tulla valituksi yhteen osaan. Mikäli johonkin osaan ei saada tarjouksia, hankintayksikkö pyytää tarjouksia kilpailutukessa muihin osiin tarjouksia jättäneiltä yrityksiltä. Jos johonkin osatarjouspyyntöön ei voida valita tarjoajaa esim siitä syystä että tarjoaja on jo tullut valituksi johonkin toiseen osaan jonka tarjoaja on arvottanut korkeammalle eikä muita tarjoajia ole, pyytää hankintayksikkö tarjousta kaikilta kilpailutukseen osallistuneilta uudestaan. Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen moneen osatarjouspyyntöön, tulee tarjoajan ilmoittaa osa-alueiden ensisijainen järjestys, eli mikä osatarjous on se mihin ensisijaisesti haluaa tulla valituksi. Esimerkki: tarjoaja jättää tarjoukset osiin 1 ja 2., jolloin tarjouspyynnön kohtaan hankinnan kohteen kriteerit/yhteiset kriteerit tarjoaja ilmoittaa: "Mikäli sijoittuisimme ensimmäiseksi useampaan osaan, ensisijainen järjestyksemme on: I Valko, II Liljendal (järjestys ilmoitetaan tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen kriteerit). Palvelu sisältää palvelukuvauksen (liite 2) mukaisen kokonaisvaltaisen puhtaanapidon, johon kuuluvat ylläpitosiivoustyöt, määräaikaiset työt ja perussiivoukset. Lisäksi palveluun sisältyy hygieniatarvikkeiden täydennys, mattojen huolto (imurointi) ja yleisten tilojen kukkien kastelu. Erillisillä tilauksilla sopimuksen ulkopuolella puitesopimustoimittajilta voidaan ostaa homesiivousta, rakennus- ja käyttöönottosiivousta niille alueille joille toimittaja on tullut valituksi. Sopimus tehdään ajankohdaksi 1.1.2019 - 31.12.2019. Tilaajalla on varsinaisen sopimuskauden jälkeen oikeus jatkaa sopimusta optioajalle 31.12.2020 saakka. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä hyvissä ajoin ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Tilat siivotaan ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennusten arvoa säilyttäen, estäen pintojen ennenaikaisen kulumisen. Puhtaanapidolla turvataan tiloissa työskenteleville toimiva ja miellyttävä työympäristö. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus- ja hygieniatasoa. Yksittäisiä kohteita voi tulla lisää sopimuskauden aikana. Uudet kohteet annetaan ensisijaisesti sille sopimuskumppanille joka on valittu lähimpänä sijaitsevalle osa-alueelle. Kohteita voi myös poistua sopimuskauden aikana eikä hankintayksikkö ole korvausvelvollinen poisjäävistä kohteista. Tarjoajat voivat osallistua kohdekierroksille. Kohdekierroksilla käydään kaikissa tarjouspyynnön kohteissa. Kierrokseen osallistutaan omilla autoilla. Kyselyt ja ilmoittautumiset kierroksille: Siivoustyönohjaaja Tiina Nyman puh. 0440 555 840 21.9.2018 mennessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. (90600000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Loviisa (K434)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarjouspyynnön kohta soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään sellaista avointa menettelyä että kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjoaja voi jättää tarjouksensa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tai mikäli tarjoukset ylittävät varatut määrärahat, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä kuin ruotsiksi, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.10.2018 0.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin