«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
KL-Kuntahankinnat Oy : KLKH147 Matkatoimistopalvelut

14.09.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019117
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-403516
Tarjoukset 10.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat?id=185391&tpk=68ac5ad0-72e0-4ffc-9f51-0dab2bf0e613

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postiosoite:Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 97711
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat?id=185391&tpk=68ac5ad0-72e0-4ffc-9f51-0dab2bf0e613
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KLKH147 Matkatoimistopalvelut
Viitenumero:
KLKH 1472018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Matkatoimistopalvelut ja vastaavat palvelut. (63510000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kuntahankinnat kilpailuttaa puitejärjestelyn, joka pitää sisällään liikematkustuksen matkatoimistopalvelut sekä ryhmämatkojen, kokousmatkojen ja tapahtumajärjestämisen matkatoimistopalvelut. Tavoitteena on, että puitesopimus alkaa 1.12.2018, jotta sopimuksen implementointi kaikkien asiakkaiden kanssa saadaan valmiiksi 15.2.2019 mennessä. Nykyinen sopimus päättyy 15.2.2019, johon asti nykyisen sopimuksen asiakkaat tekevät matkavaraukset nykyisen sopimuksen kautta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. (63500000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Koko Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asiakkailla on ollut valittavana puitejärjestelyyn liittyessään kaksi osa-aluetta, joista asiakas on voinut valita molemmat tai vain toisen: 1. Liikematkustuksen matkatoimistopalvelut 2. Ryhmämatkojen sekä kokous- ja tapahtumajärjestämisen matkatoimistopalvelut Sitoutuneiden sekä kiinnostuneiden asiakkaiden ostovolyymiarviot (€/vuosi) on osa-alueittain ilmoitettu liitteessä 1. Vuosiostoarviot muodostuvat matkatoimistolle maksettavista palvelumaksuista eli ne eivät sisällä matkakustannuksia. Asiakkailla ei ole määräostovelvoitetta. Palvelukohtaiset volyymiarviot on ilmoitettu hinnastossa, liite 3. Palvelukohtaisia volyymiarvioita käytetään hintojen painokertoimina vertailuhintaa laskettaessa. Online-palvelun käyttöaste nykyisellä matkatoimistopalveluiden sopimuksella oli vuonna 2017 palveluittain seuraava: Kotimaan lennot 49 % Ulkomaan lennot 23 % Hotellit 45 % Autot 5% Junaliput 49 % Puitesopimukseen valitaan yksi (1) kilpailutuksessa parhaiten hinta- ja laatuvertailussa menestynyt Toimittaja, jonka kanssa Kuntahankinnat solmii puitesopimuksen. Kilpailutuksessa edullisin tarjous saa 65 hintapistettä. Laatupisteitä tarjoajat voivat saada max 35. Tarjoajan saamat hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat koko tarjouksen vertailupisteet. Hankinnan kohteesta poikkeavia vaihtoehtoisia tai ehdollisia tarjouksia ei saa tehdä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1440000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta voidaan pidentää yhdellä enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Jatkokaudella sopimusehdot ovat tämän puitesopimuksen mukaiset. Kuntahankinnat ilmoittaa optiokauden mahdollisesta käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä viimeistään 4 (neljä) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Asiakas ja toimittaja sopivat asiakaskohtaisessa sopimuksessa sopimuskauden aikaisesta operatiivisesta yhteistyöstä ja käytännöistä. Asiakaskohtainen sopimus voidaan tehdä vain puitesopimuksen voimassaoloaikana ja se voi olla kestoltaan enintään 4 (neljä) vuotta. Asiakaskohtainen sopimus voi kuitenkin olla voimassa enintään 2 (kaksi) vuotta tämän puitesopimuksen päättymisen jälkeen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 018-037095
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.10.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2018 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntövaiheessa hankintaan sitoutuneet sekä kiinnostuksensa ilmaisseet asiakkaat on ilmoitettu liitteessä 1. Tätä puitejärjestelyä voivat käyttää vain liitteessä 1 ilmoitetut asiakkaat.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2018
«« Takaisin