«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Keva : Lisenssiomaisuuden hallintapalvelut

14.09.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019113
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-403278

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0119343-0
Postiosoite:Keva
Postinumero:00087
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katriina Partanen
Puhelin:+358 400672282
Sähköpostiosoite:hankinnat@keva.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keva.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lisenssiomaisuuden hallintapalvelut
Viitenumero:
251/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keva hakee kumppania lisenssiomaisuuden hallintaan, ylläpitoon sekä optimointiin. Keva on kilpailuttanut lisenssisopimukset erikseen ja lisenssien hankinta ei kuulu tähän hankintaan mukaan. Lisenssiomaisuuden hallintapalveluilla (Software Asset Management, SAM) tarkoitetaan Kevan lisenssiomaisuustiedon keräämistä, ylläpitoa ja optimointia sekä varmistusta siitä, että Keva toimii lisenssiehtojen mukaisesti. Lisenssiomaisuuden hallintapalvelujen keskeinen tavoite on tuottaa Kevalle säästöjä mm. uusien ohjelmistolisenssien hankinnoissa sekä vähentää riskiä toimia ohjelmistojen käyttöoikeusehtojen vastaisesti. Kevalla on hankittuna Snow Inventory ja Snow License Manager palveluna. Lisäksi olemme testanneet Snow Automation Platformin hyödyntämistä Kevassa. Tällä hankinnalla tulemme korvaamaan edellä mainitut palvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lisenssiomaisuuden hallintapalvelut -hankinnalla hankimme mm. seuraavia asioita: - Lisenssiomaisuuden hallinnan järjestelmän, esim. Snow License Manager tai vastaava - Lisenssiomaisuusjärjestelmän ylläpito - Laiterekisterijärjestelmä, jolla kevan laitteet (tietokoneet, palvelimet, mobiililaitteet) inventoidaan, esim. Snow Inventory tai vastaava. Laiterekisteri tarjoaa kokonaisvaltaisen tiedon laitteista mm. laitteisto, käyttöjärjestelmä, asennetut sovellukset, sovellusten käyttötiedot - Sovellushallinnan automatisointia työnkulkujen kautta, esim. Snow Automation Platform tai vastaava - Konsultointipalvelua lisenssiomaisuuden optimointiin ja hallinnointiin - Konsultointipalveluja lisenssiehtojen tulkitsemiseen sekä lisenssien hankkimiseen - Konsultointipalveluja mahdollisiin lisenssiauditointeihin - muuta erikseen tilattavaa lisenssiomaisuuden hallintaan liittyvää konsultointia (mm. toimintaohjeiden, prosessien ja suunnitelmien määrittely ja luonti)

II.2.14) Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia eikä hankintayksikkö sitoudu järjestämään tässä ennakkoilmoituksessa kuvattua hankintaa. Kaikki tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua hankinnan kohteen määrittelyn edetessä. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa hankinnat@keva.fi teknisen vuoropuhelun käynnistämiseksi.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
29.10.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2018
«« Takaisin