«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Suur-Savon Sähkö Oy : Hankinta koskien taloushallinnon ulkoistamista

14.09.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019051
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-404197
Tarjoukset 15.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
KPMG Oy Ab
Reetta Kaikkonen
Helsinki

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suur-Savon Sähkö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215863-7
Postiosoite:PL 3
Postinumero:50101
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikael.venalainen@sssoy.fi
NUTS-koodi:Mikkelin seutu (S101)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sssoy.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-019051/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:KPMG Oy Ab
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Reetta Kaikkonen
Sähköpostiosoite:reetta.kaikkonen@kpmg.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://home.kpmg.com/fi/fi/home.html
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hankinta koskien taloushallinnon ulkoistamista
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikön ja hankinta-asiakirjoissa ilmoitettujen yhtiöiden taloushallinnon ratkaisut osittain ulkoistettuna palveluna, pitäen sisällään muun muassa: Kirjanpidon hoitaminen kokonaisuudessaan; Ostolaskujen kiertoon laittaminen, kierron ja tarkastus- ja hyväksymisprosessien valvonta, ostolaskujen maksatus, ostolaskujen siirtäminen kirjanpitoon; Vuositilinpäätöksen ja osavuositilinpäätösten laatiminen sisältäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman ja Hankintayksikön erikseen vaatimat erittelyt; Koko konsernin maksuliikenteen hoitaminen; Osto- ja myyntireskontrien valvonta; Veroilmoitusten laatiminen; ja Osakerekisterin ylläpito ja muutoksista vastaaminen

Hankinta kuvattu tarkemmin tässä

tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta kuvattu kokonaisuudessaan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus jatkuu varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kk irtisanomisajalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimus jatkuu varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kk irtisanomisajalla.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.10.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 1.4.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.10.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.9.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntö_liite_1.docx
Tarjouspyyntö_liite_2.xlsx
Tarjouspyyntö_liite_3.xlsx
Tarjouspyyntö_liite_4.xlsx
Tarjouspyyntö_liite_5.docx
Tarjouspyyntö_liite_5a.xml
Tarjouspyyntö_liite_6.docx
Tarjouspyyntö_liite_7.docx
Tarjouspyyntö_liite_8.docx
Tarjouspyyntö_liite_8_2.xlsx
Tarjouspyyntö_liite_9_1.docx
Tarjouspyyntö_liite_9_2.docx
Tarjouspyyntö_liite_10.docx
Tarjouspyyntö.docx
«« Takaisin