«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Fingrid Oyj : Ohjelmistorobotiikka, -testaus ja -kehityspalvelut

13.09.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019000
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 177-401471
Osallistumishakemukset 14.10.2023 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/fingrid?id=197455&tpk=d8848b20-f3d8-4fb6-9dda-942332f2e439

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Fingrid Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1072894-3
Postiosoite:Läkkisepäntie 21
Postinumero:00620
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katariina Kasanen
Puhelin:+358 303955000
Sähköpostiosoite:katariina.kasanen@fingrid.fi
Faksi:+358 303955196
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.fingrid.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Fingrid Datahub Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2745543-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:katariina.kasanen@fingrid.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/datahub-oy/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/fingrid

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/fingrid?id=197455&tpk=d8848b20-f3d8-4fb6-9dda-942332f2e439
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kantaverkkoyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
sähköala

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ohjelmistorobotiikka, -testaus ja -kehityspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Fingrid Oyj ja Fingridin tytäryhtiö Datahub Oy hankkii dynaamisen hankintajärjestelmän ohjelmistorobotiikan, ohjelmistotestauksen ja ohjelmistokehityksen asiantuntijapalveluiden hankintaan. Hankinta on jaettu edellä mainittujen asiantuntijapalveluiden osa-alueisiin. Tarjoaja voi toimittaa osallistumishakemuksen kaikkiin tai yksittäisiin hankinnan osa-alueisiin. Hankintajärjestelmän aikana toimittaja voi osallistua vain sellaisten osa-alueiden hankintoihin, joihin sen osallistumishakemus on hyväksytty. Dynaamisen hankintajärjestelmän aikana kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajat voivat hakea osallistumista järjestelmään täyttämällä hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset. Hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken kilpailutetaan asiantuntijapalveluja osa-alueittain järjestelmän sisäisillä, kevennetyillä kilpailutuksilla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ohjelmistotestaus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut. (72800000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntijapalveluita ja resursseja hankitaan esimerkiksi seuraaville osa-alueille (luettelo ei ole tyhjentävä): - Testauksen hallinnointi ja johtaminen - Testauksen suunnittelu ja toteuttaminen - Testiaineiston hallinnointi ja luominen - Testausautomaatio - Suorituskykytestaus - Käytettävyysarviointi ja -testaus -Laadunvarmistusmenetelmien kehittäminen - Ohjelmistotestaustyökalut

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 14.10.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö voi halutessaan pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoaikaa hankintalainsäädännön sallimissa puitteissa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ohjelmistorobotiikka
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmiston kehittämispalvelut. (72262000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ohjelmistorobotiikan asiantuntijapalveluita ja resursseja hankitaan esimerkiksi seuraaville alueille (luettelo ei ole tyhjentävä): - Ohjelmistorobotiikan kehittäminen ja ylläpito - Ohjelmistorobotiikan käyttäjäkoulutus - Ohjelmistorobotiikan alustat ja työkalut

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 14.10.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö voi halutessaan pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoaikaa hankintalainsäädännön sallimissa puitteissa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ohjelmistokehitys
Osa nro:
3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmiston kehittämispalvelut. (72262000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja hankkii sovelluskehitys-, ylläpito- ja asiantuntijaresursseja ja –palveluita sekä Tilaajan sisäisiin järjestelmiin ja palveluihin että Tilaajan asiakkaiden ja sidosryhmien käyttämiin palveluihin. Tilaaja tulee tarvitsemaan mm. seuraavaa osaamista: • Selainpohjaiset teknologiat • Mobiiliteknologiat • Pilvipalveluihin pohjautuvat palvelut ja teknologiat (esim. Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud) • Palvelumuotoilu ja UX/UI-suunnittelu • Analytiikka • Muu suunnittelu ja kehitys Tilaaja käyttää (tai pyrkii käyttämään) pääosin ketteriä toimintatapoja ja edellyttää näiden tuntemusta myös tarjoajilta. Tilaaja luo uusia järjestelmiä, kehittää nykyisiä ja korvaa vanhoja järjestelmiä. Palveluiden kieli on pääsääntöisesti asiakasrajapinnassa suomi. Englannin kielen osaaminen on myös välttämätöntä. Tarvittava kielitaito määritellään kuitenkin erikseen jokaisen hankinnan osalta. Työt tehdään pääsääntöisesti asiakkaan osoittamissa tiloissa pääkaupunkiseudulla. Palvelun tuottamispaikka määritellään kussakin tarjouspyynnössä erikseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2018 - 14.10.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö voi halutessaan pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoaikaa hankintalainsäädännön sallimissa puitteissa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.10.2023 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen, jos edelleen on tarvetta kilpailutukselle.

VI.3) Lisätiedot:

DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN HAKEUTUMINEN JA HYVÄKSYMISMENETTELY Kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan oikeutta osallistua perustettuun hankintajärjestelmään. Fingrid hyväksyy dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Osallistumishakemusten perusteella Fingrid tarkistaa, että tarjoaja täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset ja, että ei ole olemassa seikkoja, jotka voivat johtaa hankintalain mukaan tarjoajan poissulkemiseen. Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään 10 työpäivän kuluessa dynaamista hankintajärjestelmää koskevan osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tarjoaja hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään täyttämällä tarjouspalvelussa pyydetyt kohdat sekä täyttämällä yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisen palvelun välilehdellä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)". Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa tarjoajan osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Fingrid tekee päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä järjestelmään 10 työpäivän kuluessa dynaamista hankintajärjestelmää koskevan osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Fingrid voi pidentää määräaikaa yksittäistapauksissa 15 työpäivään, jos hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja, muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen taikka muusta perustellusta syystä. Perustamisen alkuvaiheessa ennen ensimmäisen sisäisen kilpailutuksen tekoa Fingrid voi pidentää edellä mainittua arviointiaikaa enintään 10 työpäivällä, kunhan hankintajärjestelmän sisällä ei julkaista tarjouspyyntöä ennen järjestelmään hyväksymistä koskevien ratkaisujen tekemistä. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISET KILPAILUTUKSET Jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutetaan. Fingrid pyytää järjestelmään hyväksyttyjä ehdokkaita esittämään tarjouksen dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehtävistä erillisistä hankinnoista. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta pyydetään tarjous sähköisesti tarjouspalvelu -portaalissa. Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään jättääkseen tarjouksen. Vain dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Fingrid ei ole jakanut dynaamista hankintajärjestelmää luokkiin, mutta järjestelmä on jaettu osiin, ja tarjoaja voi jättää tarjouksensa joko johonkin osaan, joihinkin -tai kaikkiin osiin. Tarjoajan tulee täyttää kyseistä osaa koskevat vähimmäisvaatimukset sekä yleiset vähimmäisvaatimukset, jotta se voi tulla valituksi ko. osan tarjoajaksi. Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Hankintayksikkö voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivitetyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemisen ja soveltuvuuden selvitykset viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.9.2018
«« Takaisin