«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Liikennevirasto : TARVA MT sopimusmuutos

06.09.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-018287
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 172-391244

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen muuttaminen sen voimassaoloaikana
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarmo Koistinen
Puhelin:+358 407201120
Sähköpostiosoite:jarmo.koistinen@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennnevirasto.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.liikennnevirasto.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TARVA MT sopimusmuutos
Viitenumero:
LIVI/6341/04.02.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Simsoft Oy

II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Nyt lisätyönä tilattavassa päivitystyössä on nimenomaan kyse tästä uudelleen ohjelmoinnista ja toistaiseksi voimassa olevan ylläpitosopimuksen hinnantarkastuksesta.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2000/S 160-123456

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
00C6X
Osa nro:
1
Nimi:
Sopimus turvallisuusvaikutusten arviointisovelluksesta ja siihen liittyvästä palvelusta

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
19.1.2009
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2647375-4
Postiosoite:PL 1000
Postinumero:02044
Postitoimipaikka:VTT
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttps://www.vtt.fi/
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:118400 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kohdassa IV:2) EUVL-numero on keksitty koska alkuperäinen sopimusnumeroa ei ole olemassa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.9.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72230000-6)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääkaupunkiseutu

VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Sopimusmuutoksen arvo muodostuu Tarva MT-version tietoteknisistä päi-vityksestä 36.000 EUR ja järjestelmän ylläpidon hinnantarkistuksesta laskettu-na neljälle vuodelle yhteensä 9.600 EUR (4 x 2.400 EUR). Ylläpidon osalta on ky-symys toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
VII.1.6) Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 118400 EUR
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
VII.1.7) Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2647375-4
Postiosoite:PL 1000
Postinumero:020444
Postitoimipaikka:VTT
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttps://www.vtt.fi/
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Adobe Flash:llä tehtyjen sovellusten ajamiseksi selaimessa tarvitaan plugin, jota pidetään nykyään tietoturvariskinä. HTML5 standardin nopean yleisty-misen myötä Adobe on lisäksi luopunut kokonaan Adobe Flashin ohjel-moinnissa tarvittavan Flex-ohjelmiston kaupallisesta kehittämisestä ja yllä-pidosta. Näistä syistä Adobe Flash plugin poistunee vähitellen kokonaan se-laimista ja samalla estyy Adobe Flashillä toteutettujen sovellusten ajaminen selaimissa.

Tarvojen näkökulmasta Adobe Flashin poistuminen tarkoittaa, että mo-lemmat Tarva-ohjelmistot joudutaan ohjelmoimaan kokonaan uudestaan. Tämä sen takia, että Tarvojen toteutuksissa melkein koko ohjelmiston lo-giikka (noin 90 %) on toteutettu client-osassa eli Adobe Flashillä. Siten ny-kyisistä Tarva LC ja MT toteutuksista saadaan vain toiminnallinen määritte-ly uusille HTML5-toteutuksille.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Sopimusmuutos perustuu hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohtaan. Al-kuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä, jotka eivät si-sältyneet alkuperäiseen sopimukseen eikä sopimuskumppanin vaihtami-nen ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä sekä vaihtaminen ai-heuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 118400 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 164000 EUR
«« Takaisin